Grønevika
Grønevika ligger flott til mot Fanafjorden ved Arboretet på Milde.
Bilde: Bergen Vann

Grønevika

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Grønevika badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Badetempertur

Det blir ikke tatt rutinemessige målinger av badevannstemperaturen, men vi måler og registrerer temperaturen ca en gang pr måned. 

  • Vanntemperatur 21. mai kl 08.35: 14,8 grader

Fasiliteter

Etter en tur gjennom flotte Arboretet kommer du til denne svært populære badeplassen mot Fanafjorden. Barnevennlig, med sandstrand, stupebrett og stor gresslette. Tilrettelagt for bevegelseshemmede med baderampe. 

Grønevika er et godt utgangspunkt for å besøke friluftsområdene i nærheten, Arboretets samlinger eller Blondehuset.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger på Milde, på området som disponeres av Arboretet. Bussforbindelse til Milde. Parkeringsplassen har 260 plasser og ligger på Dalsmyra 500 meter før Mildevågen. Følg turvei fra parkeringsplassen og inn i Arboretet fra nordøst - gangveien ender ved friluftsområdet i Grønevika.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider

Barn bader i Grønevika
Bilde: Bergen Vann