badevann
Vannkvaliteten kan variere ved kraftig regnskyll, men dette medfører sjelden helsefare. 

Måling av badevannskvalitet

Fra april til september tar vi ukentlige badevannsprøver på offentlig tilrettelagte badeplasser.

Dette er badeplassene vi måler på. Vi tar også stikkprøver fra andre badeplasser ved behov. 

badevann
 
 

Normene for badevannskvalitet: 

  • Godt badevann: Mindre enn 100 TKB
  • Mindre godt badevann: Mindre enn 1 000 TKB
  • Ikke akseptabelt som badevann: Mer enn 1 000 TKB

     

For at badevannet skal kunne betegnes som godt må minst 90% av prøvene ligge under 100 TKB, mens inntil 10% kan ligge mellom 100 og 1 000 TKB.

For at badevannet skal kunne betegnes som mindre godt må 10% eller mer av prøvene ligge i kategorien 100 til 1 000 TKB, mens inntil 10% kan ligge over 1 000 TKB.

Dersom 10% eller mer av prøvene viser over 1 000 TKB, skal vannet betegnes som ikke akseptabelt som badevann.

Resultatene er i stor grad avhengig av vær- og strømforholdene, men er også avhengig av lokal forurensing som f. eks fra hester og hunder.  

Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. 

Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet. 

Om en prøve skulle vise et dårlig resultat har vi rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. 

Les mer om kontroll av badevannskvalitet hos FHI: