helse
Miljørettet helsevern passer på
Bilde: pixabay

Fremme folkehelse og forebygge helseskader

Miljørettet helsevern jobber for å fremme befolkningens helse, og beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen.

På denne temasiden finner du informasjon om hva Miljørettet helsevern gjør, hva du som virksomhet må melde fra til oss om, og hvilke krav og anbefalinger som gjelder.  

Helsevern i barnehager og skoler - Her finner du informasjon om helseverngodkjenning, krav til internkontroll, tilsyn med barns arbeidsmiljø, inneklimamåling, med mer.

Helsevern i miljøet - Her finner du informasjon om forhold i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Eksempler er skadedyr, radon, forurensning og forsøpling.

Helsevern i virksomheter - Her finner du informasjon om hva din virksomhet må melde fra til oss om. Eksempler på virksomheter som har melde- eller søknadsplikt er tatoveringsstudio, svømmebasseng og solarier. 

Søknadsskjema - avdelingssiden vår kan du finne liste over alle søknadsskjemaene vi har under Innbyggerhjelp.