RSS

Medvirkning

Grunneiermøte 23. mai om trafikkanalyse for Laksevåg

Plan- og bygningsetaten inviterer til møte med grunneiere og plankonsulenter for å gi informasjon om trafikkanalyse for Laksevåg og plan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest.

Informasjonsmøte om Dokken sør

Planprogrammet for Dokken sør er på høring, med merknadsfrist 6. februar 2024.

Informasjonsmøte for forslagsstillere og grunneiere på Laksevåg - 20. oktober

20. oktober inviterte Plan- og bygningsetaten forslagsstillere og grunneiere på Laksevåg til informasjonsmøte.