RSS

Vedtatte planer og føringer

Dokken

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret oktober 2019.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien avklarer mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Kommuneplanens arealdel KPA2018

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.