Alle samarbeidspartene i Havbyen Bergen
HAV-SAMARBEID: Samarbeidspartnerne signerte avtalen til Havbyen Bergen.
Bilde: Asle Bentzen

Første årsmøte for Havbyen Bergen

– Havbyen Bergen har satt seil, og er på vei til gode og spennende steder for Bergen og for hele regionen, sier Roger Valhammer. Fredag hadde prosjektet Havbyen Bergen første årsmøte.

Havbyen Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøer knyttet til hav i Bergensregionen, som skal lede an for et bærekraftig hav for å fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene for Bergen og regionen.

Internasjonal by

Havbyen Bergen tar utgangspunkt i lokale næringer og virksomheter, men ambisjonene er globale. 

– Bergen har vært, og skal fortsatt være, en internasjonal by. Næringslivet vårt handler med verden. Vi er også en internasjonal aktør som skal være en aktiv medspiller for å nå FNs bærekraftmål. Både Bergen og resten av verden står foran både større utfordringer og muligheter enn før. Det gir oss inspirasjonen til å lede an for et bærekraftig hav, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

– I dag har vi verdensledende selskaper innenfor alt fra energi til marin og maritim sektor. I tillegg har vi de beste kunnskaps-, forsknings- og forvaltningsmiljøene i Norge – om ikke i verden, sier han.

Unikt prosjekt

Fredag ledet Valhammer det første årsmøtet til Havbyen Bergen. Et styre ble valgt, med fylkesordfører Jon Askeland som styreleder. 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sa Askeland etter at styret var vedtatt. 

40 samarbeidspartnere fra maritime næringer, forskning for forvaltning har signert avtalen i det unike prosjektet.

– Det nye er at vi de siste årene virkelig har stått sammen for å finne en felles retning fremover, og fått en enighet om hvordan vi skal jobbe sammen for å bruke, utvikle og forvalte havområdene våre, sa Valhammer.

Dette er Havbyen Bergen:  

 • Prosjektet «Havbyen Bergen» er et initiativ fra byrådsleder Roger Valhammer på vegne av byrådet, og ble støttet av Bergen bystyre i mai 2021. Formålet er å bevare nødvendig kompetanse, skape flere arbeidsplasser, øke verdiskapning og bærekraft, og løse miljøutfordringer i havnæringene.
 • Et viktig premiss for Havbyen-prosjektet er FNs bærekraftsmål. En forutsetning for å kunne leve av havet også i fremtiden er en bærekraftig tilnærming til våre felles ressurser.
 • Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og 37 av nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøene knyttet til hav i bergensregionen.

Disse er med Havbyen Bergen: 

 • Akvariet i Bergen
 • Bergen Havn
 • Bergen kommune
 • Bergen næringsråd
 • Bjerknessenteret
 • Corvus Energy
 • DNB
 • Equinor
 • Farvatn AS
 • Fiskeridirektoratet
 • GC Rieber Eiendom AS
 • GCE Ocean Technology
 • Grieg Group
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Invest in Bergen
 • KPMG
 • Lerøy Seafood Group ASA
 • LO Vestland
 • Maritime Bergen
 • Museum Vest
 • NCE Finance Innovation
 • NCE Maritime CleanTech
 • NCE Media
 • NCE Seafood Innovation Cluster
 • NHO Vestland
 • NHH
 • NIVA - Norsk insititutt for vannforskning
 • NORCE
 • NOSCA Clean Oceans
 • Næringsalliansen Vestland
 • Pure Lobster
 • PwC
 • Raftostiftelsen
 • Stiftelsen Framtidshavet
 • Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl
 • Universitetet i Bergen
 • Vestland fylkeskommune
 • VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap
 • Visit Bergen