Skoleprogram høsten 2023

Velkommen til nytt semester på Barnas kulturhus.

Påmelding må gjøres på mail; barnaskulturhus@bergen.kommune.no. Oppgi navn på bestiller, kontaktinformasjon til skolen, antall barn og voksne.

Tilbudet på Barnas kulturhus er gratis. I vår kafé kan medbragt mat nytes. NB! Plassbestilling.
 

FORMIDLINGSPROGRAM:


Glassets magi
Tirsdag, onsdag og torsdag 29. august–21. september kl 10–12.30. 
Elisabeth Hoff. Maks 30 barn pr. formidling. 4.–5. trinn. Avsatt tid til medbrakt lunsj.

Glass er smeltet sand blandet med soda og kalk. Når dette varmes opp til 1500 grader blir det til en flytende masse. Når det avkjøles blir det til glass. Et glassmaleri er farget glass satt sammen til et ornament eller bilde. Det kan også være malt dekor som er brent inn i glasset. Fargenes virkning sammen med lyset gir liv i glasset og bildene. Detaljene trer frem på en helt spesiell måte.

Glassmaleriverksted og formidling om glassets magi.

Del av større glassmaleri
Del av større glassmaleri
Bilde: Svein Skare © Universitetsmuseet i Bergen

Bydetektivene slår til!
Tirsdag, onsdag og torsdag 26. september–5. oktober kl 10–13. Elisabeth Hoff. Oppmøte: Barnas kulturhus, Kalmargaten 6. Maks 30 barn pr. formidling. 3.–4. trinn. Avsatt tid til medbrakt lunsj.

Vi inviterer til formidling og byvandring i området rundt Nøstet/Nordnes. Dette er et område med mange ulike og unike bygninger og byrom hvor alle har sin historie å fortelle om Bergen. Det blir samtale og tegning knyttet til temaene by, byhistorie og arkitektur. Våre bydetektiver skal, etter innføring i byggeteknikk og arkitekturhistorie, oppdage spor i byen. 

Bydetektivene slår til
Bydetektivene slår til
Bilde: Barnas kulturhus

 

Byplanen 1916
Tirsdag, onsdag og torsdag 24. oktober–30. november kl 10–12. Elisabeth Hoff. 1.–2. trinn. Maks 30 barn pr. formidling. Oppmøte: Barnas kulturhus, Kalmargaten 6. Avsatt tid til medbrakt lunsj.

Lørdag 15. januar 1916 begynte det å brenne ved Berstads bod ved Murallmenningen. Sjøbodene brant som knusk, det blåste storm og raskt spredte brannen seg. Brannen la øde hele området mellom Torgalmenningen og Murallmenningen. 

Etter brannen ble det utlyst konkurranse om å planlegge byen og brannområdet på nytt. Det er denne planen barna får høre om. De får også se hvordan bybildet har utviklet seg over tid.

Vi inviterer til formidling inne på Barnas kulturhus og byvandring ute i det som ble byplanen fra 1916. Vi forteller om signalbygg som Kalmarhuset, DNS og Sundt-bygget. I tillegg får barna lære om hoved-aksene; Den ene går fra DNS og helt forbi Lille Lungegårdsvann og kryss-aksen går fra Fisketorget helt opp til Johannes kirken i den nye planen. Vi ser på arkitekturen som helhet, men også på elementer som skaper liv i bybildet som dekor og ornament.

Området fra Barnas kulturhus, DNS og mot Torgalmenningen har sin historie å fortelle om Bergen. Det blir samtale og tegning knyttet til temaene by, byhistorie og arkitektur.

_______________________________________________________________

Adresse: Kalmargaten 6.
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Følg oss på Facebook.