gress frost
Kom frosten litt brått på?
Bilde: Trude Haugen

Vannledningsbrudd etter væromslag?

Du eier stikkledningene fra offentlig vei og inn i huset ditt og må kontakte en privat rørlegger/entreprenør for undersøkelser eller ved brudd på vannledninger. Dette er ikke kommunens ansvar.

Mangler du vann, hør først med naboer om dette også gjelder dem. Er det flere i området uten vann, så ring oss på 55 56 78 15 så sjekker Bergen Vann de offentlige vannledningene. 

Dersom det kun gjelder deres adresse, må dere dessverre forsøke å ordne opp i dette selv. Her kan man kontakte for eksempel styreleder i borettslag, vaktmester, huseier, forsikringsselskap eller rørlegger.

Kommunen har dessverre ikke anledning til å hjelpe til med private vannledninger. 

Telehiv 

Ved væromslag og frosten skal ut av bakken, vil jordmassene bevege seg. Også kaldt telehiv. Disse bevegelsene kan gå ut over rørene, og vi kan oppleve lekkasjer på ledningsnettet.

Du kan lese mer om frostsprengte rør her. 

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør; private stikk- og fellesledninger