Kontakt

Vaktsentralen er Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Her kan du melde inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.

Feilmeldinger Bergen kommune

Ved kritiske feil - ring Vaktsentralen på 55 56 78 15

Epost: vaktsentral@bergen.kommune.no

Meldinger fra Vaktsentralen finner du her

Vaktsentralen
Vaktsentralen er døgnbemannet.
Bilde: Trude Haugen

Flere artikler