Gå tilbake til:
Du er her:

Driftsrutiner

Lukt i forbindelse med gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er i de aller fleste tilfeller ikke farlig.

Hvorfor har vi høydebassenger i vannforsyningen?

Et høydebasseng oppbevarer og distribuerer rent drikkevann fra vannbehandlingsanlegget.

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

Klor er verdens mest brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger:

Er drikkevannet misfarget?

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet kan føre til misfarget drikkevann.