Gå tilbake til:
Du er her:

Driftsrutiner

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

Klor er verdens mest brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

Hvorfor har vi høydebassenger i vannforsyningen?

Et høydebasseng oppbevarer og distribuerer rent drikkevann fra vannbehandlingsanlegget.

Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger:

Er drikkevannet misfarget?

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet kan føre til misfarget drikkevann.

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

(08.06.2009)

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

(08.08.2017)

Gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er ikke farlig.

(24.02.2012)