Gå tilbake til:
Du er her:
Flyfoto av Rådalen
PÅVIRKER MILJØET: Området har mange industri- og næringsbedrifter som har aktivitet som påvirker miljøet. Bildet viser flere av virksomhetene, blant annet BIRs anlegg, men området er mye større enn det vi ser her.
Bilde: FSG

Her finner du all informasjon om miljøkartleggingen

Bergen kommune foretar nå en helhetlig miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet. Miljøpåvirkningen fra de enkelte bedrifter og aktører i området blir kartlagt.

På denne temasiden skal du få all tilgjengelig informasjon om det pågående arbeidet.

Kartleggingen gjøres fordi kommunen har behov for en bedre oversikt over miljøforholdene i området. Aktører og beboere i nærområdet har lenge vært urolige over forurensningssituasjonen. 

  • Du kan lese mer om bakgrunnen for kartleggingen i sakspapirene fra bystyret og byrådet.

Området har flere offentlige anlegg, som blant annet BIRs forbrenningsanlegg, Bergen Vanns biogassanlegg og det nedlagte avfallsdeponiet. I tillegg er det flere private industrivirksomheter i området.

Grøft med vann i Rådalen
VANN: Håndtering av overvann er et viktig tema i miljøkartleggingen. Bildet viser vann som renner i en grøft i utkanten av deponiområdet i Rådalen.
Bilde: COWI

Parallelt med miljøkartleggingen skal det lages en offentlig reguleringsplan for området. 

Oppstart av planarbeid er ennå ikke formelt kunngjort. Miljøkartleggingen vil være en del av det faglige grunnlaget for reguleringsplanen.