Åpne møter

Bergen kommune er opptatt av dialog med naboer og andre aktører i nærområdet.

Til nå er det holdt to åpne møter. 

Åpent møte 9. september 2021

Møtet ble holdt på Stend jordbruksskole 9. september 2021. Det kan du lese mer om her

Åpent møte 21. februar 2021

Temaet var COWIs rapport om miljøkartleggingen. 

Du finner referat og presentasjoner på denne siden.

Møtet ble holdt på Stend videregående skole. Cirka 50 fremmøtte samt representanter fra COWI, Statsforvalteren og Bergen kommune deltok på møtet. Hovedtemaet var COWIs rapport.

Framtidige møter vil bli annonsert på kommunens nettsider og i sosiale og eksterne medier.