Helhetlig vurdering av miljø for Rådalen og Hordnesskogen

Her er rapporten fra COWI.

Denne rapporten utgjør første fase av miljøkartleggingen, og ble publisert i februar 2022: