Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Rapporter

Luktundersøkelse for Rådalen

Her finner du undersøkelsen fra 2020.

Tilsynsrapport fra Rådal avfallsdeponi

Tilsyn ble gjennomført i mai 2021. Rapporten er relevant for miljøkartleggingen, men ikke en del av den. Les mer og se hele rapporten her.