fgn
Vi får mer regn og mildere klima, dersom forskernes prognoser er riktige.

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16, vurderer at klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting, vil øke skadevirkningene fra overvann i byer og tettsteder.

Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak forventes at kostnadene ved overvannsskade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge samme utvikling.

Foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

Utvalget har gjennomgått gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder. Utvalget foreslår en pakke av ulike virkemidler for å gi kommunen gode rammebetingelser og tilstrekkelige virkemidler for å forebygge overvannsskader, og samtidig utnytte overvann som en ressurs.

Les dokumentet