over vann klima regn
Vi venter stadig kraftigere regnbyger fremover.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Overvann og klima

Klimaet er i endring og selv om Norge sammenlignet med andre land er mindre utsatt og bedre rustet til å møte endringene, må også vi tilpasse oss.

Målet med overvannshåndteringen er å begrense negative konsekvenser på menneskers helse, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.