Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemeldinger

Sykehjemsbeboer døde av koronavirus

29.03.20: Bergen kommune fikk i dag den triste meldingen om at en beboer på et av sykehjemmene i Bergen er død som følge av koronavirus.

(29.03.2020)

Etablerer luftveisklinikker i fire bydeler

25.03.20: Bergen kommune etablerer fire bydelsvise luftveisklinikker for pasienter med luftveissymptomer, som har behov for å bli undersøkt av fastlege.

(25.03.2020)

Viderefører smittevernstiltak i Bergen

24.03.20: Bergen kommune viderefører smittevernsrestriksjoner til og med 13. april i tråd med nasjonale bestemmelser.

(24.03.2020)

Viktig å kunne varsle befolkningen ved fare

Bergen kommune har anskaffet et varslingssystem som gjør det mulig å varsle alle påslåtte mobiltelefoner som befinner seg i et fareområde ved en krisesituasjon.

(21.03.2020)

Pressekontakter i forbindelse med koronasituasjonen

20.03.20: Se kontaktpunkt for henvendelser innen områdene eldre og helse, barnehage og skole, og arbeid og sosial.

(20.03.2020)

Bergen kommune søker ekstra helsepersonell

18.03.20: Bergen kommune oppfordrer innbyggere med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede er i aktiv tjeneste, til å melde seg til innsats.

(18.03.2020)

Omorganisering av byrådets virksomhet i koronasituasjonen

16.03.20: Byrådet vil inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøter.

(16.03.2020)

NAV-kontora i Bergen kommune stenger publikumsmottaket mandag 16. mars og inntil vidare

15.03.20: Bergen kommune og NAV Vestland har som følgje av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, bestemt at alle NAV-kontora i Bergen kommune stenger publikumsmottaket frå 16. mars.

(15.03.2020)

Iverksetter tiltak for å hindre smittespredning i butikker

14.03.20: For å hindre smitte av koronavirus, er det viktig at en meters-regelen og hygieneråd følges også i varehandelen.

(14.03.2020)

Ber om at utenlandske passasjerer stanses på Flesland

14.03.20: Bergen kommune har anmodet politiet og Avinor om bistand til å stanse utenlandske passasjerer som lander i Bergen.

(14.03.2020)