Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Pressemeldinger

Foreslår endringer i havnestyret

Finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen vil be om en ekstraordinær generalforsamling i Bergen Havn AS fordi kommunen ønsker å bytte ut de tre styremedlemmene som er utpekt av Bergen kommune.

(30.09.2022)

Byrådet tar grep for å øke takten i bosettingsarbeidet

En høy andel komplekse helsesaker, tolkemangel og en stor andel storfamilier med behov for tilrettelagte boløsninger, gjør at byrådet nå tar grep for å øke takten i bosettingsarbeidet.

(28.09.2022)

Bybudsjettet: Tar ned investeringsnivået

– Kostnadane veks og inntektsrammene vert strammare. Byrådet må difor roe ned pengebruken. Likevel er det eit godt og ansvarleg budsjett vi legg fram i dag, seier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

(21.09.2022)

Byrådet presenterer budsjettforslag for 2023

Byrådet legger frem forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023 i morgen onsdag 21. september.

(20.09.2022)

Bybanen til Åsane, oppdatert kostnadsanslag og fordeling på hovedelementer

Kostnadsanslaget for Bybanen, hovedsykkelruten og forlenget Fløyfjelltunnel som ble lagt fram i juni, er nå oppdatert med kostnader for grunnerverv.

(16.09.2022)

Varsler opptrapping av lærerstreik fra mandag 19. september

Utdanningsforbundet varsler at 445 flere lærere i Bergen kommune vil bli tatt ut i streik fra mandag 19. september. Det vil i hovedsak være lærere ved barneskoler og kombinertskoler.

(14.09.2022)

Forslag til Naturstrategi for Bergen på høring

Naturstrategien er en helt ny strategi for Bergen kommune som skal bidra til å styrke naturens plass i kommunen.

(13.09.2022)

Varsler opptrapping av streik på ungdomstrinnet i Bergen

Utdanningsforbundet varslet onsdag 7. september at de i Bergen vil ta ut ytterligere 557 (endelig tall 8. september) av sine medlemmer i streik fra tirsdag morgen.

(07.09.2022)

Fornøyd med hjemmesykepleien på tross av pandemien

88 prosent av brukerne som har deltatt i en spørreundersøkelse er fornøyde med hjemmesykepleien.

(31.08.2022)

Etat for helsetjenester overtar ansvaret for koronatjenestene

Torsdag blir Etat for håndtering av covid-19 avviklet. Oppgaver knyttet til koronapandemien blir overført til Etat for helsetjenester.

(30.08.2022)