RSS

Pressemeldinger

Inviterer til tildeling av Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris 2023

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland inviterer til overrekkelse av Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris fredag 1. desember.

(29.11.2023)

Inviterer til konferanse om mobilitet 24. november

Media er velkommen til Byutviklingskonferansen som i år handler om mobilitet – fra Nasjonal transportplan til gåbyen Bergen.

(22.11.2023)

Presenterer nytt byråd I DAG mandag

Det nye byrådet vil i dag ha sitt konstituerende møte, og media er invitert til å være til stede.

(30.10.2023)

Inviterer til konferanse om kunst i byutviklingen 26. og 27. oktober

Kan vi få mer ut av et tettere samarbeid mellom eiendomsutviklere, kommuner og kunst- og kulturaktører? Bergen kommune og Kunst i offentlige rom (KORO) inviterer til konferansen "Levende by".

(24.10.2023)

Deler ut 3,9 millioner til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere

Bergen kommune inviterer til utdeling av etablerings-, kultur- og arbeidsstipend til byens kunstnere og kulturarbeidere onsdag 4. oktober.

(28.09.2023)

Informasjon fra fungerende ordfører

Informasjon på vegne av fungerende ordfører Eira Martinsen Garrido.

(18.09.2023)

Informasjon fra varaordfører

Informasjon på vegne av varaordfører Eira Martinsen Garrido.

(15.09.2023)

Endringer i byrådet som følge av at Venstre fratrer

I forbindelse med at Venstre har gått ut av byrådet, melder Rune Bakervik om endringer i byrådet. Det nye byrådet konstituerte seg fredag morgen.

(15.09.2023)

Åpent møte i valgstyret klokken 17.00 I DAG

Valgstyret i Bergen har møte om manuelt valgoppgjør klokken 17.00 onsdag 13. september. Pressen er velkommen til å være til stede.

(13.09.2023)

Praktisk informasjon om valgdagen - endring: stedfortreder for ordfører

Nestleder for valgstyret Charlotte Spurkeland vil foreta besøksrunden til valglokaler i dag, i stedet for leder for valgstyret Linn Kristin Engø.

(07.09.2023)