Pressekontakter i byrådsavdelingene

Byrådsleders avdeling

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold

Kontaktinformasjon for enkeltansatte

Kontaktinformasjon for enkeltansatte finnes under Ansatte
Kontaktinformasjon for den enkelte avdeling, etat og enhet finnes under Avdelinger