Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 6/21
Bergen, 20. januar 2021

Byrådet vil følge de nasjonale retningslinjene for alkoholservering og åpne for skjenking ved matservering fra og med fredag 22. januar.

I lys av regjeringens endring i koronaforskriften der forbud mot skjenking av alkohol oppheves som følge av stortingsvedtak 19. januar, åpnes det nå for skjenking i Bergen kommune frem til klokken 24.00. Gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.00. Alkoholservering skal kun skje i sammenheng med matservering. Byrådet vil dermed følge de nasjonale retningslinjene for alkoholservering og åpne for skjenking fra og med fredag 22. januar. 

Byrådet har hele tiden understreket at det ikke er ønskelig med strengere tiltak enn det som er nødvendig. Smittetrykket i Bergen kommune er nå på et nivå der det ikke er behov for tiltak utover de statlige, og vi ser det derfor som naturlig å følge nasjonale regler knyttet til alkoholservering, sier byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa.  

Byrådet besluttet i møte i dag, etter innspill fra smittevernoverlegen, at det ikke var grunnlag for strengere regler knyttet til alkoholservering enn det nasjonale myndigheter legger opp til. Med unntak av kravet til matservering dersom alkohol skal tilbys, vil skjenkereglementet i Bergen da være tilsvarende som før regjeringens innstramming 4. januar, sier fungerende byrådsleder Erlend Horn.  

Med mindre det kommer andre presiseringer fra statlig hold, vil Bergen kommune legge til grunn at spiseplikt er tilstrekkelig ved skjenking av alkohol, men ikke et krav om at maten produseres selv. *

Se her for regjeringens vedtak.  

Vi har lavt smittetrykk i Bergen nå, og byrådets vedtak er i tråd med innspillene de har fått av meg. Jeg anser smitterisikoen som lav forutsatt at smittevernreglene følges, sier smittevernoverlege Egil Bovim. 

Merk at det er gjort endringer 21. januar knyttet til spiseplikt. I opprinnelig pressemelding  var det ikke presisert spiseplikt i forbindelse med alkoholservering.

Jon Olav Økland tlf. 986 75840 for byråd Beate Husa