Pressemelding

Nr. 07/22
Bergen, 09. februar 2022

På grunn av økt sykefravær blant leger og sykepleiere oppfordrer Bergen legevakt nå innbyggere om bare å ta kontakt ved akutt sykdom eller akutte skader.

- Vi ber innbyggere som har tilstander som er greit å se litt an om å vente eller kontakte fastlegen. Da bidrar de til å unngå unødige køer, og vi kan hjelpe dem som har størst behov for det. Oppfordringen gjelder både for Bergen legevakt ved Danmarks plass og legevaktstasjonene i Fana, Loddefjord og Åsane, sier legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen. 

Ring først

- Vi har fortsatt nok bemanning til å hjelpe dem som trenger akutt hjelp, men vi må være strengere i prioriteringene nå. Innbyggere oppfordres som ellers til å ringe 116 117 før de oppsøker legevakten. Vi prioriterer å besvare henvendelser på telefon og kan også gi medisinske råd på telefon, sier overlege og medisinsk ansvarlig på legevakten, Trond Inselseth. 

Sikrer bemanning

- Legevakten har den siste tiden i likhet med andre arbeidsplasser hatt økt sykefravær, men dette har vært håndterbart. De siste dagene har sykefraværet vært økende og situasjonen er nå krevende. Vi gjør det som er nødvendig for å håndtere situasjonen og har så langt gjort interne omdisponeringer og friske ansatte er kalt tilbake på jobb når de skulle hatt fri, sier Tyssøy Pedersen. 

Legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen, telefon 932 94 926
Overlege Trond Inselseth, telefon 975 15 105