Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 73/20
Bergen, 09. juni 2020

Finansbyråd Erlend Horn inviterer til pressekonferanse om status for kommunens økonomi og forslag til budsjettendringer på grunn av ekstraordinære utgifter i forbindelse med koronakrisen.

Byrådet legger i morgen frem sitt forslag til økonomirapport etter 1. tertial 2020. I rapporten er det forslag til endringer i budsjettet for Bergen kommune som en konsekvens av koronakrisen.

Pressekonferansen finner sted:

Onsdag 10. juni 2020 klokken 10.00,
Fremmøte i resepsjonen i Allehelgensgate 5.

Av praktiske årsaker er det ønskelig at media melder fra om de ønsker å være til stede innen klokken 09.30 onsdag 10. juni.

Politisk rådgiver Per-Arne Hvidsten Larsen, telefon 996 42 262