Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 4/21
Bergen, 13. januar 2021

Søkerlisten er nå offentlig.

Søknadsfristen gikk ut 11. januar, og følgende 11 personer har søkt:
 

 • Per Terje Engedal (50), Leder, HMS i Bergen kommune
 • Rune Mannseth (55), Regionsjef Tide Buss AS
 • Person unntatt offentlighet (M)
 • Merethe Brattetaule (57), Kontorsjef, Etat for helsetjenester
 • Iren Ramsøy (52), Kommunalsjef, helse og omsorg i Sel kommune
 • Endre Ytreland (47), Regionleder Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland,
 • Tord A. L. Moltemyr (52), Tjenesteleder lege- og rehabiliteringstjeneste, Alver
 • Anna Stephansen (40), Forsker, International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 • Tekia Beraki (24), Kjøkkenmedarbeider
 • Musha Miriguli, Ikke registrert tittel
 • John Arne Lillestøl (39), Seksjonsleder, Helse Vest IKT

- Vi er glade for at vi har fått gode søkere til denne viktige stillingen. Vi vil nå kalle inn relevante kandidater til intervju, sier kommunaldirektør for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Kjell Wolff.

Anne-Lise Hornæs har vært konstituert i stillingen som etatsdirektør etter at Brita Øygard valgte å fratre fra stillingen 11. desember.
- Hornæs overtok som etatsdirektør i en svært krevende tid for etaten. Hun har gjort og gjør en svært god jobb sammen med ansatte på etaten. Særlig viktig har det vært å sikre bemanning av viktige funksjoner og bidra til rekruttering av ny smittevernoverlege og den pågående prosessen med rekruttering av nye assisterende kommuneoverleger, sier Wolff.

Endre Hovland, kommunikasjonsrådgiver for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, tlf. 950 45 878