Pressemelding

Nr. 16/22
Bergen, 28. april 2022

Slik blir den videre koronahåndteringen i Bergen kommune.

Helsedirektoratet anbefaler at beredskapen holdes på et høyere nivå enn før pandemien frem til våren/sommeren 2023. Bergen kommune planlegger nå hvordan dette skal gjøres. 

- Vi er nå inne i en fase der vi rigger ned mange tjenester. Samtidig er det en del tjenester som må opprettholdes. Vi skal sikre at innbyggerne fortsatt kan benytte aktuelle tjenester og at vi er i stand til å oppskalere tilbudene dersom det skulle bli behov for det, sier helsebyråd Beate Husa. 
- Vi holder nå på med å planlegge for tilstrekkelig bemanning, lokaler og samarbeid med andre aktører slik at vi har nødvendig beredskap dersom situasjonen skulle endre seg, sier etatsdirektør i Etat for håndtering av covid-19, Rita Rognså. 

Stopper med daglige smittetall

Fredag 29. april blir siste dag med publisering av smittetall på kommunens nettside. Vi slutter også med ukesrapporter. Smittetallene vil i stedet bli publisert i månedlig rapporter i mai og juni. Vi slutter også å rapportere dødsfall på sykehjem etter 29. april.  

Vaksineringen fortsetter

Kommunen skal fortsatt ha et tilbud til alle som ønsker å starte eller fullføre sin vaksinasjon. Kapasiteten til vaksinering opprettholdes på vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6. I tråd med nasjonale føringer tilbyr Bergen kommune nå andre oppfriskningsdose (dose 4) til alle over 80 år. 
Kommunene bes om å planlegge for en beredskap som gjør at de kan vaksinere alle over 75 år i løpet av 4 uker, og alle over 65 år og yngre med underliggende risikotilstander i løpet av 8 uker. Bergen kommune holder nå på å lage planer for dette. 

Avvikler luftveisklinikken

Luftveisklinikken på Sandsli har siste åpningsdag fredag 29. april og avvikles deretter. Innbyggere som har testet positivt på covid-19 og som har behov for legehjelp, vil fra da av få denne hjelpen hos fastlegen. 

Kan teste 1 prosent av befolkningen

Inntil videre opprettholdes testkapasitet slik at vi kan teste 1 prosent av befolkningen i uken. Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes når det er medisinske grunner til det. Infrastruktur for testing på Flesland opprettholdes for å kunne sikre en rask reetablering av test ved ankomst dersom det blir behov for dette. Dette gjøres foreløpig frem til juni 2022.

Teststasjonen på Festplassen er nå avviklet. Innbyggere kan fortsatt teste seg på Spelhaugen. Fra og med mandag 2. mai endrer teststasjonen på Spelhaugen sine åpningstider:

  • Mandag, onsdag og fredag: 8.30 til 15.15.
  • Tirsdag og torsdag: 10.30 til 17.15.
  • Helger og helligdager: stengt.

Fra og med 2. mai vil ikke innbyggere som har tatt koronatest lenger få sms fra Bergen kommune med informasjon om at prøvesvaret er klart. Prøvesvaret er som tidligere tilgjengelig på Helse Norge. Personer som ikke har mulighet til å logge seg på nettsidene til Helse Norge, kan ringe Koronatelefonen for å få vite svaret på koronatesten.  

Leverer fortsatt ut selvtester

Systemet for registrering av selvtester opprettholdes inntil videre. Vi leverer fortsatt ut gratis selvtester på teststasjonen på Spelhaugen og på Innbyggerservice i Kaigaten. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene har et beredskapslager av selvtester tilsvarende 2 tester per innbygger, og Bergen kommune har nå i overkant av 650.000 selvtester på lager. Innbyggere som tester positivt på selvtest kan fortsatt registrere dette via skjema på kommunens nettside.

Nye åpningstider for koronatelefonen

Koronatelefonen 55 56 77 00 vil fra og med 1. mai holde åpent hverdager fra klokken 08.15 til 15.15. Helger og helligdager er telefonen stengt.   

Lager med smittevernutstyr

Kommunen har etablert et beredskapslager med smittevernutstyr. 

Beholder etaten til over sommeren

I februar besluttet byrådet å beholde den midlertidig etablerte Etat for håndtering av covid-19 ut august. Planen er at Etat for helsetjenester overtar ansvaret for gjenværende korona-tjenester etter den tid. 

- Byrådet ønsker å styrke vår fremtidige evne til å håndtere store helserelaterte hendelser for bysamfunnet i årene som kommer og vil legge frem en politisk sak knyttet til dette, sier Husa. 

Dette er anbefalingane for covid-19 som gjeld no - FHI 

Jon Olav Økland, politisk rådgiver for Beate Husa, tlf. 986 75 840
Rita Rognså, etatsdirektør i Etat for håndtering av covid-19, tlf. 917 72 838