Pressemelding

Nr. 19/23
Bergen, 15. juni 2023

I Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger kommuner innføres det fra og med fredag 16. juni klokken 12.00 ekstraordinære forbud mot bruk av ild utendørs.

Nå blir det ikke lov å tenne ild eller grille i offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, på tilrettelagte badeplasser eller på kommunenes tilrettelagte bål- og grillplasser. Forbudet gjelder også sankthansbål.  

Fra før av gjelder det generelle bålforbudet i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Både det generelle og det ekstraordinære forbudet innebærer alle typer griller, stormkjøkken, bål, engangsgriller og bålpanner for å nevne noe.  

Svært stor brannfare i det tørre terrenget 

Bakgrunnen for innføring av denne lokale forskriften er den svært store brannfaren i terrenget i Vestland fylke. Det fine været har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen, i likhet med store deler av Sør-Norge ellers.  

- Den siste uken har brannvesenet rykket ut til en rekke gress- og lyngbranner i Vestland. Så sent som onsdag 14. juni hadde vi en krevende brann i terrenget i Samnanger kommune, og denne viser tydelig hvor kritisk situasjonen er nå. Derfor ser vi oss nødt til å innføre strengere restriksjoner, sier brannsjef Janicke Larsen.  

Varighet 

Den midlertidige forskriften varer fra og med 16. juni klokken 12.00 og til og med 30. juni. Dersom brannfaren blir vesentlig redusert i løpet av denne perioden, vil det vurderes å oppheve forskriften tidligere. En opphevelse vil varsles på lik linje som innføringen av forbudet. 

Ved opphevelse av det ekstraordinære forbudet vil det generelle bålforbudet stadig gjelde. Dette forbudet gjelder hvert år fra 15. april til 15. september i hele landet, og forbyr som en hovedregel å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.  

I hvilke områder gjelder det ekstraordinære forbudet? 

Forbudet gjelder offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, tilrettelagte badeplasser og kommunenes tilrettelagte bål- og grillplasser.  

Ingen sankthansbål 

Forbudet innebærer at det ikke er lov med sankthansbål i år. 

Virksomheter må vurdere brannrisiko 

Vi ber virksomheter, som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid under kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. 

Lov å grille i egen hage 

Det er fremdeles lov å grille i egen hage. Alle som bor og oppholder seg i Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger må likevel være aktsomme med bruk av griller og annet som kan forårsake brann også på privat grunn, spesielt på balkonger, terrasser og i hager. 

Det kan også grilles på større asfalterte eller gruslagte områder, som skolegårder, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær brennbar vegetasjon. Som alltid, plikter den enkelte å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Håper innbyggerne vil hjelpe 

- I disse dager er det så tørt at all bruk av ild utendørs representerer en brannfare. Vi håper og tror at innbyggerne vil hjelpe oss med å forhindre at branner oppstår, uttaler brannsjef Janicke Larsen. 

Brannsjef Janicke Larsen, mobil 47 29 25 67, e-post janicke.larsen@bergen.kommune.no  

Kommunikasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade, mobil 94 50 78 75, e-post trine.sommerlade@bergen.kommune.no