Pressemelding

Nr. 44/23
Bergen, 19. desember 2023

Idrettsbyråd Reidar Digranes inviterer til utdeling av Bergen kommunes idrettspriser og -stipend torsdag 21. desember.

Media er velkommen til arrangementet som finner sted: 

torsdag 21. desember klokken 11.15-14.00,
på Grand Hotel Terminus (Terminus Hall). 
Merk at utdelingen starter presis klokken 11.45.

Skal fordele 800.000 kroner 

Totalt 800.000 kroner skal fordeles på "Årets utøver", "Årets idrettslag" og "Ildsjelprisen", ni toppidrettsstipend, 15 utviklingsstipend, ett lagstipend, ett trenerstipend og ett dommerstipend. Alle prisvinnerne og mange av de som mottar idrettsstipend, vil være til stede. 

Målet med ordningen er å løfte frem Bergens fremste toppidrettsutøvere, unge talentfulle utøvere, idrettslag, trenere, ledere og dommere. Stipendene og prisene skal inspirere og gi mottakerne mulighet til å utvikle seg videre. 

Sperrefrist

Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt navnene på prisvinnerne og stipendmottakerne på forhånd. Merk at det er sperrefrist for offentliggjøring av vinnerne til torsdag 21. desember klokken 14.00. 

Program

11.15-11.45: Lunsj 

11.45: Kulturelt innslag 

11.48: Åpningstale ved idrettsbyråden

11.58–13.00: Overrekkelse av stipend:

  • Femten utviklingsstipend 
  • Ni toppidrettsstipend 
  • Stipend i kategorien "Årets unge trener under 25 år"
  • Stipend i kategorien "Årets trener/dommer/leder"
  • Stipend i kategorien "Årets lagstipend"

13.00: Overrekkelse av årets idrettspriser:

  • "Årets idrettslag"
  • "Ildsjelprisen" 
  • "Årets utøver" 

Fagleder kommunikasjon i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, Katarina Lunde, telefon 970 70 991 og e-post katarina.lunde@bergen.kommune.no