Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 12/22
Bergen, 01. april 2022

Julie Andersland (44) er ansatt som ny direktør for Bergen Offentlige Bibliotek. Hun begynner i stillingen i juni 2022 og overtar etter Leikny Haga Indergaard som blir pensjonist.

Andersland er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som politiker i Bergen. Hun kommer fra stillingen som gruppeleder for Venstres bystyregruppe. Fra oktober 2015 til oktober 2019 var hun byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune. Hun har tidligere jobbet som analytiker i Storebrand.

Skal videreutvikle bibliotekets samfunnsrolle

- Med Julie Andersland som ny direktør for Bergen Offentlige Bibliotek får Bergen en ambisiøs og åpen leder som vil bidra til å styrke og utvikle bibliotekets unike samfunnsrolle og betydning for alle bergensere, sier kommunaldirektør i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Harm-Christian Tolden. 

- Hennes ledererfaring som tidligere kulturbyråd og mangeårig politiker i Bergen gjør at hun har en unik kompetanse til å lede biblioteket inn i en framtid der verdien av kunnskap, kunst, kultur og sosiale felleskap er avgjørende for et bærekraftig samfunn, sier Tolden.

Starter til sommeren

Andersland tar sikte på å tiltre stillingen 1. juni 2022.

-  Det er med stor glede og ydmykhet jeg har takket ja til stillingen. Bergen Offentlige Bibliotek er en utrolig spennende og dynamisk kulturaktør som når ut til hele bredden av bergenserne. Jeg gleder meg til å få lov til å være med å videreutvikle det viktige arbeidet biblioteket gjør, sier Julie Andersland.

Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Harm-Christian Tolden, mobil 928 56 080

Julie Andersland, mobil 416 11 572