Pressemelding

Nr. 07/24
Bergen, 09. april 2024

Det har i dag oppstått problemer med elektroniske låser til brukere av kommunens hjemmetjenester. Dette kan medføre at hjelpen blir noe forsinket, men akutte hendelser blir håndtert.

Det har oppstått en feil etter en teknisk oppgradering av et sertifikat knyttet til telefonsystemene som blant annet brukes til å låse opp brukernes elektroniske låser. Kommunens tekniske ressurser jobber utover kvelden frem til alle telefoner er rettet. 

- Det er en krevende situasjon for oss, men vi har god oversikt. Vi vet hvordan vi skal ordne feilen, men det er tidkrevende og må gjøres på hver enkelt ansatt sin telefon. Responssenteret som håndterer trygghetsalarmer har vært prioritert og fungerer som normalt. I alle bydelene har man rettet enkelte telefoner, og vi fortsetter feilretting inntil alle er operative. Vi prioriterer først de pasientene som det er kritisk viktig å få gitt tjenester til, sier etatsdirektør i Etat for hjemmebaserte tjenester, Berit Breistein. 

- Vi jobber nå med å ordne feilene for hjemmesykepleiens tjenester. Hjelpen kan bli noe forsinket i ettermiddag og kveld. Vi gjør alt vi kan for at alle som trenger hjelp skal få det, sier Breistein. 

Kommunikasjonssjef i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg, Endre Hovland, telefon 950 45 878