Pressemelding

Nr. 1
Bergen, 11. januar 2024

Kommuneadvokaten i Bergen kommune konkluderer med at byråd for byutvikling Christine Kahrs ikke er inhabil etter å ha vurdert habiliteten hennes knyttet til Saltimport-tomten og ny tunnelutredning.

Bakgrunnen for oppdraget er at byrådsleder har ønsket en samlet vurdering knyttet til om byråd Kahrs er inhabil de aktuelle sakene, og om inhabilitet i en av disse sakene vil forhindre henne fra å behandle hele bybanekomplekset. 

Kommuneadvokaten har etter en helhetlig vurdering konkludert med:

Byråd Kahrs sitt tidligere styrelederverv i ABO gjør henne ikke inhabil til å behandle klagen over reguleringsplan id. 70670000. Kahrs sitt tidligere verv som styreleder i ABO gjør henne ikke inhabil til å søke etter og å vurdere alternative tomter til bruk som rigg- og anleggsområde i forbindelse med bybaneutbyggingen. 

Det er heller ikke identifisert noen grunnlag for at byråd Kahrs skal være inhabil til å delta i arbeidet med den såkalte tunnelutredningen. 

- Jeg er svært glad for at habilitetsvurderingene av Christine Kahrs er klare, og at hun vurderes som habil i de aktuelle sakene, sier byrådsleder Christine Meyer.

- Til grunn for konklusjonen ligger en helhetlig og grundig vurdering der både byrådsavdeling for byutvikling og Kommuneadvokaten har sett på saken. 

- Dette gir et godt grunnlag for at vi nå kan jobbe videre med disse sakene som er viktige for Bergen, sier Meyer.

Vedlagt ligger vurderingen fra Kommuneadvokaten samt underlaget fra byrådsavdeling for byutvikling.

Politisk rådgiver for byrådsleder Christine Meyer, Kåre Martin Kleppe: 472 388 50, kare.kleppe@bergen.kommune.no