Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 105/21
Bergen, 29. september 2021

Fagetatens anbefaling om tunnelutredning for Bybanen til Åsane overleveres til byrådet fredag klokken 14.00. Pressen er velkommen til å være til stede.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer mottar fagnotatet, som nå skal til politisk behandling.  

Representanter fra pressen er velkomne til å være til stede under overleveringen, som finner sted 

fredag 1. oktober klokken 14.00, i møterom Hybriden i Plan- og bygningsetatens lokaler i Autogården, Johannes Bruns gate 12. 

Program 

  • Velkommen ved byrådsleder Roger Valhammer
  • Prosjektleder for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathiesen: Dette er vår anbefaling. Kort oppsummering av fagnotatet 
  • Fagnotatet overleveres til byråd Thor Haakon Bakke 
  • Felles spørsmålsrunde fra media, deretter individuelle intervjuer med
           Solveig Mathiesen, Thor Haakon Bakke og Roger Valhammer 

Politisk rådgiver for byrådsleder Roger Valhammer, Emil Gadolin, mobil 906 36 727