Pressemelding

Nr. 04
Bergen, 12. mars 2024

Fristen for å søke barnehageplass i hovedopptaket var 1. mars. Det er kommet inn 2.602 søknader.

Oppdatert 12.03.2024 klokken 09:21: korrigering i antallet innkomne søknader.

– Vi ønsker at barn og foreldre får et trygt og godt barnehagetilbud som ivaretar kvalitet og valgfrihet, i bydelen der de bor, sier Daniel Hägglund, byråd for barnehage og skole. 

Får svar mellom 13. mars og 1. juni

– Barnehagene arbeider nå med å fordele plassene. Dette vil ta litt tid, men allerede fra 13. mars får de første søkerne tilbud om barnehageplass. Opptaket foregår fram til alle søkere har fått tilbud om én plass. Vi skal forsøke å være ferdige med dette til 1. juni slik at alle får svar før sommeren, sier Gunnbjørg Aase, avdelingsleder for Avdeling barnehagemyndighet i Byrådsavdeling for barnehage og skole. 

Antall søkere per bydel 2024

Antall barnehageplasser i den enkelte bydel varierer. Slik fordeler søkerne seg pr. bydel:

 • Arna:  120 søkere
 • Bergenhus: 306 søkere
 • Fana: 388 søkere
 • Fyllingsdalen: 281 søkere
 • Laksevåg: 324 søkere
 • Ytrebygda: 343 søkere
 • Årstad: 404 søkere
 • Åsane: 436 søkere

De fleste søkerne er under tre år 

I august begynner de eldste barna i barnehagene på skolen. Det er 2.944 skolestartere i Bergen i 2024. 

Hovedtyngden av søkerne, 2.421 barn, er under tre år. Barn under tre år krever et større areal enn barn over tre år. 

Den veiledende arealnormen er på 4m² for barn over tre år, og 5,3 m² for barn under tre år. 

Barnehager med flest søkere i hovedopptaket 2024 

De tolv barnehagene med flest søkere på førstevalget i hovedopptaket i 2024 er:

 • Espira Ulsetskogen barnehage: 57
 • Espira Rå barnehage: 48
 • Kidsa Myrdal: 44
 • Læringsverkstedet Åsane Gårds- og friluftsbarnehage: 39
 • Sandslimarka kanvas-barnehage: 35
 • Årstad Brannstasjon barnehage: 34
 • Myren gårdsbarnehage AS: 32
 • Kidsa Haukedalen: 26
 • Leaparken: 26
 • Fana barnehage: 25
 • Grønskjeret barnehage AS: 25
 • Sammen Jekteviken barnehage: 25

Magnus Thorsen, politisk rådgiver for byråd Daniel Hägglund, Byrådsavdeling for barnehage og skole, telefon 909 39 201.

Astri Kamsvåg, fagleder kommunikasjon Byrådsavdeling for barnehage og skole, telefon 930 34 330