Pressemelding

Nr. 23/22
Bergen, 01. juni 2022

Bergen kommune har i dag blitt informert om et bekreftet tilfelle av apekopper.

Den smittede er bosatt i Bergen kommune og har nylig vært på reise i utlandet. Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa. Vedkommende fikk symptomer etter hjemkomst og tok selv kontakt med helsetjenesten. Prøven ble analysert på Haukeland universitetssjukehus.  

Lav smitterisiko

Bergen kommune følger Folkehelseinstituttet rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet. 
- Personen som er smittet er varslet og har fått beskjed om hvordan denne skal forholde seg for ikke å smitte andre. Vi går nå i gang med smittesporing. Risiko for videre smitte anses i utgangspunktet som svært lav, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Om sykdommen

Apekopper gir blant annet feber og utslett. Utslettet kan i starten minne om vannkopper, men blemmene blir etterhvert større. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Sykdommen smitter fra dyr (primært gnagere) til mennesker, men kan også smitte mellom mennesker gjennom store dråper i respirasjonssystemet (luftveger), ved seksuell kontakt og ved direkte væske fra blemmen. Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land. 
FHIs nettside om apekopper

Intervju med smittevernoverlegen

Smittevernoverlege Marit Voltersvik vil være tilgjengelig for intervju med media utenfor Bergen helsehus (Solheimsgaten 9) i dag klokken 1930 (på parkeringsdekket over legevakten). 

Av hensyn til den smittedes personvern kan vi ikke opplyse om kjønn, alder og hvor den smittede har vært på reise.

Kommunikasjonssjef i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Endre Hovland, telefon 950 45 878