Pressemelding

Nr. 03/24
Bergen, 31. januar 2024

Bergen kommune har kartlagt helsetilstanden i befolkningen og presenterer nå funnene.

Folkehelseoversikten er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunale planer. Dette er femte gang Bergen kommune lager en folkehelseoversikt (tidligere omtalt som levekårskarsrapport). I folkehelseoversikten er byen delt inn i 57 levekårssoner, og hensikten med oversikten er å identifisere viktige folkehelseutfordringer i kommunen og vurdere konsekvenser og årsaksforhold. 

Media inviteres til å delta på presentasjon av folkehelseoversikten:

torsdag 1. februar klokken 1100 i kultursalen på Ny-Krohnborg senter i Rogagaten 9 

Det er ikke parkeringsmulighet, og kollektiv transport anbefales. Inngang på undersiden av skolen. 
 
Assisterende kommuneoverlege Finn Markussen vil presentere resultatene. Fra byrådet vil følgende personer delta: Marte Monstad (eldre, helse og omsorg), Charlotte Spurkeland (barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Christine Kahrs (byutvikling) og Daniel Hägglund (barnehage og skole). 

Media vil få tilgang til folkehelseoversikten på pressekonferansen. Det gis ikke tilgang i forkant av pressekonferansen. 

Kommunikasjonssjef i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg, Endre Hovland, tlf. 950 45 878