Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon bybane med Åsane-skilt
Bilde: Illustrasjon Christine Hvidsten

Bybanen sentrum-Åsane

Reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane pågår. Traséen for Bybanen mellom Kaigaten og Vågsbotn ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016.

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 oppstart av reguleringsplanarbeid for

  • Bybanen fra sentrum til Åsane
  • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
  • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). I reguleringsplanarbeidet som pågår, vil trasé og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert.

Planlagt ferdig bygget 2031.

Film med vedtatt trasé

Se animasjonsfilm som viser hvor den vedtatte traséen mellom Kaigaten og Vågsbotn går.

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken, og høringsfristen var 27. juni. Les egen sak her

Se også bystyresak fra 28.05.2020. 

To tilleggsutredninger i Eidsvåg og Åsane

Konsekvensutredning (KU) for Bybanen sentrum-Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Det er utarbeidet to tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Tilleggsutredningene legges nå på offentlig høring med frist for innspill 28. september. Lenke til kunngjøringene finner du her, det er en kunngjøring per tilleggsutredning. 

Innspillene vil tas med i grunnlaget til en oppsummeringsrapport for skissefasen som Plan- og bygningsetaten skal levere til politisk orientering høsten 2020. Det endelige reguleringsplanforslaget skal være klart i 2022.

Les mer om Bybanen på miljøløftet.no