Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon bybane med Åsane-skilt
Bilde: Illustrasjon Christine Hvidsten

Bybanen sentrum-Åsane

Reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane pågår. Traséen for Bybanen mellom Kaigaten og Vågsbotn ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016.

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 oppstart av reguleringsplanarbeid for

  • Bybanen fra sentrum til Åsane
  • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
  • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). I reguleringsplanarbeidet som pågår, vil trasé og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert.

Planlagt ferdigstillelse 2031.

 

Film med vedtatt trasé

Se animasjonsfilm som viser hvor den vedtatte traséen mellom Kaigaten og Vågsbotn går.

 

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Les egen sak her

Se også bystyresak fra 28.05.2020. 

Utvidelse av planområdet i sentrum er nå kunngjort, her finner du dokumentene og informasjon om høringsfrist.

 

 

Les mer om Bybanen på miljøløftet.no