Smart omsorg- nye løsninger

Smart omsorg er et innovasjons- og forbedringsprogram i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg. Smart omsorg skal styrke vår evne til å møte nåtidige og fremtidige omstillingskrav.

Programmet har følgende hovedmål:

Vi skal gå i front for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester kjennetegnet av høy kvalitet, brukermedvirkning, digitalisering og effektivitet. Dette skal oppnås ved hjelp av dyktige medarbeidere, kunnskapsbasert praksis og innovativ utvikling. Filmen vår under forteller litt om fremtidens utfordringer og hvordan vi vil bidra til å møte nåtidige og fremtidige omstillingskrav på en trygg og god måte. 

Hva gjør Smart omsorg?

Smart omsorg identifiserer gode idéer for endringsarbeid, driver utredninger av konsepter og gjennomfører prosjekter. Prosjektforslagene skal fortrinnsvis vokse frem fra driftsnivå som svar på konkrete behov. Vi bruker ulike former for datainnsamling, kartlegging og analyse. Gjennom systematisk problemløsning benytter vi oss av blant annet vitenskapelige metoder, design thinking, prosjektmetodikk og gevinstanalyse. Vi har også som oppgave å rådgi etatene om kontinuerlig forbedring. Vi er opptatt av å skape en så smidig drift som mulig, slik at de ansatte har best mulige forutsetninger for å gi gode helse- og omsorgstjenester til pasientene sine. Vi jobber etter prinsippene om tillit og faglighet, og gjør grundig innsiktsarbeid for å best forstå hvilke behov som ønskes løst gjennom et Smart omsorg-prosjekt. 

Hvem er vi?

I Smart omsorg sitt programkontor er vi fem ansatte. Medarbeiderne i Smart omsorg har faglig bredde. På denne måten kan programmet tilby ulike typer spisskompetanse tilpasset arbeidet vårt. 

Smart omsorg mai 2024
Programkontoret Smart omsorg
Bilde: Trude Haaland Jensen

 

Noen ganger henter vi inn midlertidige medarbeidere fra ulike etater og enheter for å ha tilgang på den kunnskapen vi trenger i de ulike fasene. I tillegg kobler vi på medarbeidere og ledere fra etater og enheter. Noen ganger er prosjektleder fra programkontoret, andre ganger fra driften. 

Logo