Gå tilbake til:
Du er her:

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Kvitter seg med tusenvis av nøkler

Når blir hverdagen tryggere for innbyggere som får hjemmesykepleie.

Utviklingshemmede skal få mer av ansattes tid

I Smart omsorg er det nå igangsatt et prosjekt for å få bedre utnyttelse av ressursene kommunen bruker for å gi mennesker med utviklingshemming en god hverdag.

Vinner av InnovasjonsCamp

Hvordan finne løsninger som styrker pasientens egenmestring og samarbeidet med frivillige aktører?

Analyser av tjenesteområder

Her finner du analyser av hjemmesykepleien og tjenestene som gis til mennesker med utviklingshemming.

Utvikler ny dialog med innbyggerne

Bergen blir nå med i et nasjonalt prosjekt hvor kommuner skal utvikle og teste nye digitale innbyggertjenester.

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg