Gå tilbake til:
Du er her:

Smart omsorg har gjort helse og omsorg bedre rustet for fremtiden

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og byrådet har lagt frem en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

Bruker mobilene i omsorgen for utviklingshemmede

Ansatte bruker mindre tid på rapportering samtidig som kvaliteten på rapportene øker.

Helsefremmende råd til 41-erne

Frisklivs- og mestringssenteret inviterte alle født i 1941 til seminar. Seniorene fikk gode råd både om fysisk aktivitet og trening, teknologiens muligheter og brannsikkerhet.

Video: prosjekter i Smart omsorg

Etter tre år med Smart omsorg har det kommet nye tjenester, tilbud og arbeidsverktøy i Bergen kommune.

Derfor trenger vi Smart omsorg

Tiltakene i Smart omsorg gjør Bergen klar til å møte fremtidens utfordringer.

Sprinter mot bedre nettsider

Smart omsorg valgte en ny og annerledes arbeidsform da de skulle lage utkast til ny nettside. På bare noen dager gikk prosjektgruppen fra problemstilling til å teste en prototype på innbyggere.

Gaming-lærdom for å rekruttere frivillige

Bergen henter impulser fra spillindustrien i arbeidet med å bygge ut frivilligheten i kommunen.

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg