Gå tilbake til:
Du er her:

Smart omsorg- nye løsninger

Smart omsorg er et innovasjons- og forbedringsprogram i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Smart omsorg skal styrke vår evne til å møte nåtidige og fremtidige omstillingskrav.

Programmet har følgende hovedmål:

Smart omsorg skal hjelpe tjenestene med å forbedre sine arbeidsprosesser, nyttiggjøre seg effektive verktøy og optimalisere sin ressursbruk. Programmet skal hente ut gevinster for å skape økt handlingsrom.  

Bilde av ansatte på Smart omsorg
Smart omsorg 2022
Bilde: Herdis Instefjord Moldøen

Hvem er vi?

I Smart omsorg sitt programkontor er vi seks fast ansatte. I tillegg kobler vi på medarbeidere og ledere fra etater og enheter både før vi starter et prosjekt og i selve prosjektarbeidet. Noen ganger henter vi prosjektleder fra programkontoret, andre ganger fra driften. De ansatte i programkontoret har spesielt kompetanse på prosjektledelse, tjenestedesign, organisasjonsutvikling/strategi, økonomistyring, gevinstrealisering, risikostyring, prosessforbedring m.m.

Hva gjør Smart omsorg?

Smart omsorg gir støtte og kompetanse til å utvikle, fornye og forbedre tjenestene byrådsavdelingen gir til kommunens innbyggere. Vi skal sikre fortsatt kvalitet og bærekraft, slik at vi også i fremtiden kan tilby brukertilpassete helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det

Hvordan jobber vi i Smart omsorg?

Forbedringssløyfe
Forbedringssløyfe
Bilde: Smart omsorg

Smart omsorg driver forbedringsprosjekter i etatene våre, ofte i skjæringspunktet mellom organisasjonsutvikling og digitalisering. Vi er opptatt av å skape en så smidig drift som mulig, slik at de ansatte har best mulige forutsetninger for å gi gode helse- og omsorgstjenester til pasientene. Vi jobber etter prinsippene om tillit og faglighet, og gjør grundig innsiktsarbeid for å best forstå hvilke behov som ønskes løst gjennom et Smart omsorg-prosjekt. Vi bruker design thinking, ulike former for datainnsamling, gevinstanalyse og prosjektmetodikk når vi utreder, og deretter planlegger og gjennomfører prosjektene.

Logo