Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjektene våre

Pågående prosjekt

VENDING (Etat for hjemmebaserte tjenester)

Handler om å forbedre arbeidsprosesser og verktøy i driften av i Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane. Ved hjelp av tillitsbasert ledelse og prosessforbedring skal man frigjøre mer tid til ledelse og fagutvikling, og slik skape positive gevinster både innen økonomi, arbeidsmiljø, kompetanse, kvalitet m.m. 

MEDSYNK (Etat for hjemmebaserte tjenester)

Prosjektet skal bidra til forbedringer rundt medisinhåndtering og dokumentasjon av dette. Helt konkret handler prosjektet om å innføre bruk av elektroniske tiltaksbeskrivelser og elektronisk kvittering for legemidler i Profil og Mobil omsorg

ELDOK (Etat for sykehjem)

Elektronisk dokumentasjon av gitt legemiddel Prosjekt ELDOK skal bidra til at vi kan dokumentere utdeling av medisin på sykehjemmene på en enklere og sikrere måte, ved å etablere nye og mer brukervennlige funksjoner i journalsystemet GBD. Målet er at vi skal fjerne behovet for papirpermer, skanning, utskrifter, føring for hånd etc. Dette vil både spare inn tid for de ansatte, og bedre pasientsikkerheten ved at vi får et tryggere system både for dokumentasjon, lagring og kontroll.

HELTID (Tverretatlig)

Prosjektet skal etablere en heltidskultur hvor det normale er å være tilsatt i 100 % stilling i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Avsluttede prosjekt: 
SAMLOK. (Etat for helsetjenester, Etat for sykehjem)

Prosjektet skal samorganisere tjenestene i Øyeblikkelig hjelp døgnenhet i Etat for helsetjenester og Kommunal mottaksavdeling i Etat for sykehjem, slik at disse blir en enhet, med både øyeblikkelig hjelp sengeplasser og mottaksplasser, geografisk samlokalisert og med felles ledelse. 

Det er nå besluttet at den nye enheten skal tilhøre Etat for sykehjem og starter formelt opp 1.januar 2022.