RSS

Nyheter

Læringsverksted med GAP-analyse

GAPET lukkes - steg for steg - mer enn 50 stykker har nå gjennomført læringsverksted med GAP-analyse i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

Det vi gjør og hvordan vi gjør det, det avgjør hvem vi er!

Om endring i lagerdrift som motor for kulturell utvikling i Etat for sykehjem

Hvordan lytte til ansatte og brukere i utviklingsarbeid?

Hvordan kan vi jobbe med å utvikle tjenestene vi gir og måten vi jobber på, når vi samtidig har hendene fulle med å drifte? Og hvordan kan vi sikre at både medarbeidere og brukere blir lyttet til?

Læringsverksted tetter GAP'et

20. og 24. november var det læringsverksted på Borgertun i Alrek helseklynge. Ved hjelp av case fra egen arbeidshverdag fikk deltakerne brynt seg på GAP-analyse.

Hvordan bli en god koordinator?

Praten gikk livlig over kaffekoppene da nærmere 40 koordinatorer i Bergen kommune var samlet på arrangementet Møteplassen der koordinatorrollen sto i fokus.

Et nytt verktøy hjelper kommunen med å planlegge for fremtidens Omsorg pluss-tjenester

Tekst: Truls Nytun I forbindelse med en utredning av fremtidens Omsorg pluss-tilbud har Smart omsorg utviklet et verktøy i samarbeid med fageksperter.

Smart omsorg etablerer delprogram DRIV

Delprogrammet skal bidra til økt endrings- og innovasjonskapasitet i byrådsavdeling for helse og omsorg.

Kan et nytt it-system forbedre driften?

Fram mot 2030 anslår NAV opp mot 40% økning i hjelpemiddelutlån. Nå gjennomfører Smart omsorg en konseptutredning på Hjelpemiddelhuset for å vurdere om et nytt IT-system kan effektivisere driften.

Sykepleiestudenter i praksis i Smart omsorg

På tampen av 2022 var vi i Smart omsorg så heldige å ha to studenter i praksis hos oss i 6 uker.

FLYT workshop

I FLYT jobber vi med å forbedre pasientforløpet for Bergen legevakt. Prosjektet skal bidra til å gi et enda bedre tjenestetilbud innen tildelt budsjettramme og i tråd med Akuttmedisinforskriften.