Kontaktinformasjon

Vi holder til i Alrek helseklynge, Årstadveien 17, 3. etg. Seksjon C

Vårt felles postmottak er Postmottak Smart omsorg

Programleder/fagleder for programkontoret er May Ruth Tolleshaug. Kontaktinfo her