RSS

Vi er på god vei!

I Bergen kommune er vi i full gang med å etablere en praksis i tråd med tillits- og faglighetsreformens mål og prinsipper. Flere store og viktige tiltak bygget på prinsippene i reformen, er innført.

Hva er tillit og faglighet?

Vi har syv prinsipper som gjelder for satsingen på tillit og faglighet.

Kontakt oss

Se hvem du kan kontakte hvis du trenger mer informasjon.