Lite barn med bøtter og spade leker i sandkasse og ser mot kamera

I noen barnehager kan du søke om permisjon eller utsatt oppstart.

Hvis barnet ikke lengre skal ha barnehageplassen, må du si den opp. Du trenger ikke si opp plassen hvis du aksepterer ny plass i Bergen eller når barnet begynner på skolen.

Mer informasjon finner du i barnehagens vedtekter.

I noen barnehager kan du søke om permisjon eller utsatt oppstart av barnehageplass. Du kan lese mer om det i vedtektene til barnehagen.

Les mer om barnehagenes vedtekter

Kommunale barnehager benytter dette skjemaet når det skal søkes om permisjon eller utsatt oppstart av barnehageplass.

Hvis barnet ikke lenger skal ha barnehageplassen, må du si den opp. Dette gjør du ved å logge inn på denne lenken: Si opp barnehageplass

Har du problemer med å logge deg inn, kan du sende oppsigelsen på e-post til barnehagen barnet har plass i. 

Hvis du aksepterer ny barnehageplass i Bergen, sier du automatisk opp den gamle plassen. Sluttdato i barnehagen blir dagen før oppstart i ny barnehage. 

Reglene for oppsigelse er beskrevet i barnehagens vedtekter. Hvor lang oppsigelsestiden er varierer fra barnehage til barnehage. 

Regler for oppsigelsestid kan du lese om i barnehagens vedtekter.

Alle barn som begynner på skole har sluttdato i barnehagen 31. juli det året barnet starter på skolen. Da sies plassen opp automatisk. Dersom barnet får vedtak om utsatt skolestart, blir sluttdatoen i barnehagen endret til 31. juli året etter. 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Hvis du har spørsmål om å søke permisjon eller om oppsigelsesfrister, kontakter du barnehagen der dere har plass. 

Har du spørsmål om hvordan si opp barnehageplassen, kontakter du Innbyggerservice

Gjelder henvendelsen saker hvor du må oppgi barnets/foreldres personalia, som navn og fødselsdato/fødselsnummer, eller du vil sende dokumentasjon, kontakter du barnehagemyndighet via kontaktskjema.