Gå tilbake til:
Du er her:
Gule madrasser på grønt gulv, store vindu og pynt i taket.

Her finner du generell og praktisk informasjon om å ha barn i barnehage, blant annet om måltider, klær, ferie, samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Du finner også en informasjonsfilm tekstet på 18 ulike språk og en informasjonsbrosjyre og fire temabrosjyrer om barnehage på 25 ulike språk.

I informasjonsfilmen som er tekstet på 18 ulike språk, forteller barnehageforeldre med bakgrunn fra forskjellige land om erfaringene sine med den norske barnehagen på sitt eget morsmål.

Du velger språk på tekstingen ved å trykke på 'innstillinger'.

De fleste barn i alderen ett til seks år som bor i Norge, går i barnehage. Alle barnehager, både private og kommunale, følger barnehageloven. 

I barnehagen er det ansatt barnehagelærere med minimum tre års høyskoleutdannelse. Det betyr at barnet ditt blir tatt vare på av kompetente og omsorgsfulle ansatte, som har mye kunnskap om barn. 

Oppfølgingen av barnet skjer gjennom tett kontakt med hjemmet. Du kan snakke med personalet om ting du lurer på, og komme med innspill som bidrar til trivsel og sosial utvikling for barnet ditt. 

Kontakten mellom barnehage og hjem er spesielt viktig når ulike kulturer møtes.

I barnehagen blir barnet ditt inkludert i et sosialt miljø med andre barn

Barna blir kjent med hverandres kulturer, språk og interesser. Barnet utfolder seg og lærer gjennom lek og aktiviteter i samspill med andre barn og voksne. Barnet får venner, utvikler sosial kompetanse, og får erfaringer før skolestart som styrker det på alle utviklingsområder.

Barns språkutvikling stimuleres i barnehagen 

Gjennom lek og utforsking sammen med andre, bearbeider barnet sine tanker, meninger, følelser og erfaringer. Slik utvikler barnet språket sitt i barnehagen.

Barn kan lære flere språk samtidig

Barnehagen skal sammen med foreldrene legge til rette for at barnet lærer både morsmål og norsk – morsmål hjemme og norsk i barnehagen.

Å lære språk tar tid

Forskning viser at det tar fra ett til tre år å lære et språk godt nok for å kunne kommunisere med andre, og fem til syv år for å bruke språket i mer formelle læringssituasjoner, som lesing og skriving. Derfor er tidlig barnehagestart viktig for å lære norsk før skolestart.

Gir muligheter til foreldre

Når barnet ditt blir tatt vare på av kompetente og omsorgsfulle ansatte i barnehagen, gir det deg som forelder mulighet til å starte i jobb eller å ta en utdanning.