Gå tilbake til:
Du er her:

Ferie og fridager er ofte felles for barnehager og skoler. Din barnehage eller skole kan likevel ha lagt sine planleggingsdager til andre datoer - se nettsidene deres. Skoleruten for 2023-2024 for hver skole og  kommunale barnehager publiseres 1. februar 2023.

Sommerferie 2023 (skole): 21.06-16.08.

Foresatte kan søke om permisjon fra skolen for sine barn. Mer informasjon og søknadskjema finner du på innbyggerhjelpen Permisjon fra skolen.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett