Veiledende skolerute for 2024-2025 er klar. Hver barnehage og skole kan legge planleggingsdagene sine til andre datoer. De har skoleruten sin klar 1. februar 2024. 

Foreldre og foresatte kan søke om permisjon fra skolen for barn. Mer informasjon og søknadskjema finner du på innbyggerhjelpen Permisjon fra skolen.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole@bergen.kommune.no

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett