Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever på 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn. 

Åpningstider

I Bergen får alle elever som søker, plass i SFO. Hovedopptaket foregår om våren før for nytt skoleår, men du kan også søke og få plass resten av året. SFO i Bergen kommune er åpen elleve måneder i året med unntak av fem planleggingsdager. SFO er stengt i juli.

SFOs åpningstider er vanligvis mellom klokken 7.30 og 16.30, men åpningstiden kan variere fra skole til skole. Se den enkelte skoles nettsider for åpningstider ved din skoles SFO.

Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal behandle plan for planleggingsdager, stenging mellom jul og nyttår og i påskeferien. SU behandler også de lokale vedtektene for SFO, blant annet åpningstiden.

Pris og plasstyper

Prisene for de ulike plasstypene blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Betalingen blir fakturert elleve ganger per år. Juli er betalingsfri måned. Den måneden eleven begynner på SFO, får du faktura fra den 1. i måneden. Se i søknadsportalen eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har.

 Priser og plasstyper for 2020:

 • Hel plass. Maks 25 timer, men avhengig av elevens undervisningstimer. Alle langdager er inkludert.
  Pris per måned: 2690 kroner.
 • Morgenplass. Varer vanligvis fra klokken 7.30 til skolen begynner. Langdager er ikke inkludert.
  Pris per måned: 1015 kroner.
 • Morgen- og ettermiddagsplass. 60 prosent av hel plass = maks 15 timer per uke.
  Pris per måned: 2145 kroner.
 • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som du ikke kan planlegge. Dette skal ikke ha varighet utover noen dager. Pris per dag: 320 kroner.

Fordeling av timene på morgen og ettermiddag blir bestemt av de lokale vedtektene ved den enkelte skole. Ta kontakt med din skole for nærmere informasjon. Alternativene kan for eksempel se slik ut:

 • Ettermiddagsplass fra skolen slutter til cirka klokken 15.30 dersom fordelt på fem ukedager. Dette er avhengig av hvordan skoledagen er organisert.
 • En kombinasjon av morgen og ettermiddag, da til kl.14:30.
 • Langdager ved 60 prosent av hel plass: Hel langdag er ni timer (klokken 7.30 – 16.30). 60 prosent av dette er 5,4 timer. Dette kan da for eksempel bli tilbud fra klokken 10.00 til klokken 15.30. Tilbudet kan du ta ut alle langdager. Langdagene kan også du også ta ut som 60 prosent av antall hele langdager.

Smøremåltid

Det ble vedtatt obligatorisk smøremåltid 1. januar 2018 (gjelder ikke morgenplass og dagplass). Pris per måned: 265 kroner

Elever på SFO 5. til 7. trinn

Denne plassen er gratis for elever med særskilte behov.

Økonomiske moderasjoner
Søskenmoderasjon

Familier med mer enn to barn i SFO, får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre.  

Redusert foreldrebetaling

Du må selv søke, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.
 

Søk SFO-plass

 • Søk om SFO-plass via Vigilo foresattportal (ikke Vigilo-app). Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foresattportal finner du under.
 • Når du får tilbud om plass, svarer du på tilbudet i Vigilo foresattportal. Det er kun foresatte med foreldreansvar som kan søke og svare på et tilbud om SFO-plass. Det blir ikke sendt ut varsler til deg på epost eller SMS når søknaden er ferdig behandlet. Alle svar blir sendt til din digitale postkasse (Digipost, ebox). Dersom du ikke har opprettet digital postkasse, blir svar sendt med vanlig brev. Du kan se resultatet av søknaden i Vigilo.
 • Dersom du har problemer med å søke eller svare via den digitale løsningen, ta kontakt direkte med SFO på din skole . Du kan også få hjelp hos Innbyggerservice. 

 • Eleven beholder plassen ut 4. årstrinn, eller til plassen blir sagt opp.

Søknadsfrist

Du kan søke om SFO-plass hele året, men hovedopptak foregår om våren før for nytt skoleår. 

Saksbehandlingstid

Skolen behandler saken så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er sannsynlig at du får svar.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Skolen eller Etat for skole kan veilede deg. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett. De avgjør om klagen blir tatt til følge.

Vigilo foresattportal

 • Skriv inn adressen vigilo.no/bergen/ i din nettleser, ikke Vigilo-app for smarttelefon. (Tips: Vigilo fungerer best i Chrome-nettleser.)
 • Velg "Logg inn" og logg inn med elektronisk ID, for eksempel Bank-ID
 •  I foresattportalen velger du det barnet du skal søke SFO-plass for og legger inn søknad. Ta kontakt med SFO på din skole hvis du har spørsmål eller opplever problemer.
 • Vigilo appen for smarttelefon kan ikke brukes for å søke om SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass. Appen er knyttet til kommunikasjonsløsningen mellom hjem og skole, og denne er fortsatt er stengt i Bergen kommune. Vigilo foresattportal har vært brukt for søknad om barnehageplass siden februar 2019, og er nå utvidet til også å omfatte SFO.

Søk SFO-plass ved å følge denne lenken

 

 

Endre SFO-plass

Endring av SFO-plass gjøres via Vigilo foresattportal (ikke Vigilo-app). Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foresattportal finner du under.

Det er kun foresatte med foreldreansvar som kan endre søknad og søke om endret plasstype. Ta kontakt direkte med SFO på din skole dersom det er problemer med endring av SFO-plass.

Endring av plasstype må skje med minst en måneds varsel. En måned etter at søknad om endring er levert, vil den gjelde fra den 1. i påfølgende måned

Eksempler:

 • Hvis du for eksempel endrer plassen den 15. januar, vil endringen gjelde fra 1. mars. 
 • Dersom barnet ditt skal endre plass på SFO 10. november, må du søke senest 31. oktober. Endringen vil gjelde fra 1. desember, og du må betale for hele november. 
 • Ved endring etter 1. april, må du betale til og med juni måned. 

Vigilo foresattportal

 • Skriv inn adressen vigilo.no/bergen/ i din nettleser, ikke Vigilo-app for smarttelefon. (Tips: Vigilo fungerer best i Chrome-nettleser.)
 • Velg "Logg inn" og logg inn med elektronisk ID, for eksempel Bank-ID
 •  I foresattportalen velger du det barnet du skal endre SFO-plass for og legger inn søknad. Ta kontakt med SFO på din skole hvis du har spørsmål eller opplever problemer.
 • Vigilo appen for smarttelefon kan ikke brukes for å søke om SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass. Appen er knyttet til kommunikasjonsløsningen mellom hjem og skole, og denne er fortsatt er stengt i Bergen kommune. Vigilo foresattportal har vært brukt for søknad om barnehageplass siden februar 2019, og er nå utvidet til også å omfatte SFO.

Endre SFO-plass ved å følge denne lenken

Si opp SFO-plass

Si opp SFO-plass via Vigilo foresattportal (ikke Vigilo-app). Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foresattportal finner du under.

Det er kun foresatte med foreldreansvar som kan si opp plass. Ta kontakt med SFO på din skole dersom det er problemer med oppsigelse av SFO-plass.

Oppsigelse må skje med minst en måneds varsel. En måned etter at oppsigelsen er levert, vil den gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Eksempler:

 • Hvis du for eksempel sier opp plassen den 15. januar, vil oppsigelsen gjelde fra 1. mars. 
 • Dersom barnet ditt skal slutte på SFO 10. november, må du si opp plassen senest 31. oktober. Oppsigelsen vil gjelde fra 1. desember, og du må betale for hele november. Barnet kan gå på SFO hele november dersom ønskelig.
 • Ved oppsigelse etter 1. april, må du betale til og med juni måned. 

Vigilo foresattportal

 • Skriv inn adressen vigilo.no/bergen/ i din nettleser, ikke Vigilo-app for smarttelefon. (Tips: Vigilo fungerer best i Chrome-nettleser.)
 • Velg "Logg inn" og logg inn med elektronisk ID, for eksempel Bank-ID
 •  I foresattportalen velger du det barnet du skal si opp SFO-plass for og legger inn søknad. Ta kontakt med SFO på din skole hvis du har spørsmål eller opplever problemer.
 • Vigilo appen for smarttelefon kan ikke brukes for å søke om SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass. Appen er knyttet til kommunikasjonsløsningen mellom hjem og skole, og denne er fortsatt er stengt i Bergen kommune. Vigilo foresattportal har vært brukt for søknad om barnehageplass siden februar 2019, og er nå utvidet til også å omfatte SFO.

Si opp SFO-plass ved å følge denne lenken

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Etat for skole
Telefon: 55565556
Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søk SFO-plass