Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever på 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn. 

Åpningstider

 

I Bergen får alle elever som søker, plass i SFO. Hovedopptaket foregår om våren før for nytt skoleår, men du kan også søke og få plass resten av året. SFO i Bergen kommune er åpen elleve måneder i året med unntak av fem planleggingsdager. SFO er stengt i juli.

SFOs åpningstider er vanligvis mellom klokken 7.30 og 16.30, men åpningstiden kan variere fra skole til skole. Se den enkelte skoles nettsider for åpningstider ved din skoles SFO.

Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal behandle plan for planleggingsdager, stenging mellom jul og nyttår og i påskeferien. SU behandler også de lokale vedtektene for SFO, blant annet åpningstiden.

Pris

Prisene for de ulike plasstypene blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Betalingen blir fakturert elleve ganger per år. Juli er betalingsfri måned. Den måneden eleven begynner på SFO, får du faktura fra den 1. i måneden. Se i søknadsportalen eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har.

 Priser og plasstyper for 2019:

 • Hel plass. Maks 25 timer, men avhengig av elevens undervisningstimer. Alle langdager er inkludert.
  Pris per måned: 2615 kroner.
 • Morgenplass. Varer vanligvis fra klokken 7.30 til skolen begynner. Langdager er ikke inkludert.
  Pris per måned: 985 kroner.
 • Morgen- og ettermiddagsplass. 60 prosent av hel plass = maks 15 timer per uke.
  Pris per måned: 2080 kroner.

Fordeling av timene på morgen og ettermiddag blir bestemt av de lokale vedtektene ved den enkelte skole. Ta kontakt med din skole for nærmere informasjon. Plassen kan du for eksempel ta ut på følgende måter:

 • Ettermiddagsplass fra skolen slutter til cirka klokken 15.30 dersom fordelt på fem ukedager. Dette er avhengig av hvordan skoledagen er organisert.
 • En kombinasjon av morgen og ettermiddag, da til kl.14:30.
 • Langdager ved 60 prosent av hel plass: Hel langdag er ni timer (klokken 7.30 – 16.30). 60 prosent av dette er 5,4 timer. Dette kan da for eksempel bli tilbud fra klokken 10.00 til klokken 15.30. Tilbudet kan du ta ut alle langdager. Langdagene kan også du også ta ut som 60 prosent av antall hele langdager.
 • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som du ikke kan planlegge. Dette skal ikke ha varighet utover noen dager. Pris per dag: 310 kroner

Smøremåltid

Det ble vedtatt obligatorisk smøremåltid 1. januar 2018 (gjelder ikke morgenplass og dagplass). Pris per måned: 255 kroner

Elever på SFO 5. til 7. trinn

Denne plassen er gratis for elever med særskilte behov.

Økonomiske moderasjoner
Søskenmoderasjon

Familier med mer enn to barn i SFO, får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre.  

Redusert foreldrebetaling

Du må selv søke, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.
 

Søknadsprosess og oppsigelse

Du må søke elektronisk. Når du får tilbud om plass, kan du takke ja elektronisk eller returnere tilbudsbrev med svarslipp til skolen.

NB! Det er kun søker som kan svare elektronisk på et tilbud om plass. Elektronisk svar kan du gi ved å logge inn på ID-porten.

Endring av plasstype eller oppsigelse

Det er kun søker som kan endre søknad, søke om endret plasstype og si opp plass. Ta kontakt med skolen dersom det er problemer med endring eller oppsigelse av SFO-plass.

Oppsigelse må skje med minst en måneds varsel. En måned etter at oppsigelsen er levert, vil den gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Eksempler:

 • Hvis du for eksempel sier opp plassen den 15. januar, vil oppsigelsen gjelde fra 1. mars. 
 • Dersom barnet ditt skal slutte på SFO 10. november, må du si opp plassen senest 31. oktober. Oppsigelsen vil gjelde fra 1. desember, og du må betale for hele november. Barnet kan gå på SFO hele november dersom ønskelig.

Ved oppsigelse etter 1. april, må du betale til og med juni måned. For å si opp en plass, må du bruke pålogging gjennom ID-porten.

Endring av plasstype i løpet av skoleåret skjer etter samme regler som ved oppsigelse. 

Søknadsfrist


Du kan søke om SFO-plass hele året, men hovedopptak foregår om våren før for nytt skoleår.  Eleven beholder plassen ut 4. årstrinn, eller til plassen blir sagt opp.

Når du søker elektronisk blir søknadsskjemaet automatisk sendt til skolen eleven skal begynne på eller går på.

Saksbehandlingstid
 

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at det blir fattet et vedtak.

Klagemulighet


Får du avslag på søknaden, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Skolen eller Fagavdeling barnehage og skole kan veilede deg. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fagavdeling barnehage og skole. De avgjør om klagen blir tatt til følge.
 

Endre eller si opp SFO-plass

For å endre eller si opp en SFO-plass klikker du deg inn på følgende lenke, og logger deg inn med elektronisk ID som for eksempel Bank-ID. 

Skjema for endring og oppsigelse av SFO plass

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Fagavdeling barnehage og skole
Telefon: 55565556
Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post:
fagavdelingen@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra klokken 08.00 til 15.00.

Søk SFO-plass