Krittegning på asfalt med regnbue og 'verdens beste SFO'.

Prisen blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Fra 1. januar 2024 koster hel plass på SFO 3.114 kroner for 3. og 4. trinn. For elever på 1. og 2. trinn koster hel plass 639 kroner og redusert plass er gratis. 

Mat koster 340 kroner per måned. 

Den måneden barnet begynner på SFO, må du betale for hele måneden, uavhengig av når i måneden barnet starter. Se i Vigilo foreldreportal eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har. Du betaler elleve ganger i året. Juli er betalingsfri måned. Husk at det er etterskuddsfakturering slik at faktura for juni har forfall midt i juli.

Du betaler hver måned for opphold og mat. 

For eksempel, for en elev på hel plass på SFO i 3. trinn vil du betale 3.114 kroner for opphold og 340 kroner for mat. Til sammen blir det 3.454 kroner å betale. 

Priser og plasstyper for 2023/2024 gjeldene fra 1. januar 2024:

 • Hel plass: Tilbud innenfor hele SFO sin åpningstid. Alle langdager (undervisningsfrie dager) er inkludert. 

  Pris per måned: 639 kroner for elever på 1. og 2. trinn.
  Pris per måned:  3.114 kroner for elever på 3. og 4. trinn.
 • Redusert plass: Inntil 60 prosent av hel plass på ordinære dager og langdager (undervisningsfrie dager). Skolene kan selv avgjøre hvordan oppholdstiden kan benyttes med utgangspunkt i lokale forhold.

  Pris per måned: 0 kroner for elever på 1. og 2. trinn.
  Pris per måned: 2.476 kroner for elever på 3. og 4. trinn. 
 • Morgenplass: Fra SFO åpner om morgenen til undervisning starter. Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert. 

  Pris per måned: 0 kroner for elever på 1. og 2. trinn.
  Pris per måned: 1.168 kroner for elever på 3. og 4. trinn.  
 • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som du ikke kan planlegge. Dette skal ikke ha varighet utover noen dager. 

  Pris per dag: 357 kroner. 

Matpenger

Matpenger utgjør 340 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. For morgenplass og dagplass trenger du ikke å betale matpenger.

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 570.900 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO:

Inntektsmoderasjon

Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens skattepliktige inntekt.

Gratis SFO-plass for barn på 1. trinn

Redusert plass for barn på 1. trinn er gratis for alle. Har du hel plass og husholdningens samlede inntekt er under 350.000 kroner, kan du søke om å få plassen gratis.

Søskenmoderasjon

Familier som har tre barn eller flere i SFO, får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre. 

Mer informasjon om ordningene og om hvordan søke: Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Du får faktura i slutten av hver måned. Juli er betalingsfri. Fristen for å betale fakturaen er i midten av måneden etter.

Har du fått faktura for feil plasstype, eller for feil tidsperiode? 

Har du fått faktura for feil plasstype, eller for feil tidsperiode? Kontakt SFO-lederen. 

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, må du betale beløpet som står på fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og da komme som et fradrag eller et tillegg. Summen av de to fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

Hvis barnet ditt ikke lenger går på SFO

Hvis barnet ditt ikke lenger går på SFO og du dermed ikke kommer til å motta flere SFO-fakturaer, får du en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. 

Søknad om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at du har sendt søknaden. Husk å søke i tide.

Sjekk at fakturaperioden stemmer med vedtaksperioden. 

Har du betalingsavtale med banken din (AvtaleGiro, eFaktura eller Vipps), får du fakturaen i nettbanken. Hvis ikke, får du fakturaen som brevpost. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer på “Min side” (du finner lenke øverst til høyre).

Har du ikke mottatt faktura, kontakt skolen.

Si opp skriftlig i Vigilo foreldreportal. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter at du har sagt opp. For eksempel: Skal barnet gå på SFO ut mars, må du si opp i løpet av februar måned. 

Men sier du opp 1. april eller seinere, må du betale til og med juni måned. 

Reglene for oppsigelse av SFO-plass er regulert i Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger.

Skal noen andre enn deg motta fakturaen for plassen i barnehage eller SFO? Da er det den nye fakturamottakeren som må melde inn endringen. 

Ny fakturamottaker logger seg inn via ID-porten og fyller ut skjema. 

Endre fakturamottaker 

 

 

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Endre fakturamottaker