Gå tilbake til:
Du er her:
kommunal bolig

Bergen kommune har cirka 3.400 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler.

Hvem blir regnet som vanskeligstilt på boligmarkedet ?

Å være vanskeligstilt på boligmarkedet betyr at du trenger hjelp til å skaffe deg en bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.

 

Kriterier og vilkår for å søke

Som hovedregel må søker være fylt 18 år.  Har søker misligholdte låneforpliktelser, uoppgjort husleie eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen, stilles det krav til at gjelden er betalt tilbake eller at det er inngått en nedbetalingsavtale. Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på inntil ett år.

I tillegg må søker ha bodd i Bergen det siste året i henhold til folkeregisteret.

Søker må være uten egnet bolig. Dette betyr at du eller dere:

 • Bor midlertidig hos andre, på hospits, på institusjon eller lignende.
 • Bor på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre enn seks måneder igjen av leietiden.
 • Bor i bolig som er klart uegnet på grunn av helse- eller familiesituasjon.

Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Det er en øvre inntektsgrense for å søke. Inntektsgrensene er basert på brutto årsinntekt, og blir regulert i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G). 

 • Husstander med  én person:   3,5 * G
 • Husstander med to personer: 4,0 * G
 • Husstander med tre personer: 4,5 * G
 • Husstander med fire personer: 5,0 * G

 

Søknadsskjema

Skal du  søke kommunal bolig fyller du ut skjema under. Send skjemaet i posten til Boligetaten.

Det er også dette skjemaet du skal bruke ved søknad om bytte av kommunal bolig. Dersom Boligetaten vurderer at du er i målgruppen for kommunal bolig, vil du bli innkalt til en samtale med en saksbehandler.

Vedtak

Blir søknaden innvilget vil du komme på venteliste for kommunal bolig og få et kønummer som viser hvor du står på ventelisten. I løpet av ventetiden må søknaden bli fornyet hver sjette måned. Der bekrefter du at du fremdeles ønsker en kommunal utleiebolig og at vilkårene for å få tildelt bolig fremdeles er til stede. Fyll ut skjeamet under og send det til Boligetaten.

Hvert år er det flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger. Dette innebærer at det kan være lang ventetid på å få tilbud om en kommunal utleiebolig.

Forlengelse av leiekontrakt

Leiekontrakten i kommunale boliger er vanligvis tre år. Når utløpsdato for leiekontrakten nærmer seg må du søke om forlengelse av denne. Da fyller du ut skjemaet under og sender det til Boligetaten.

Klage på vedtak om kommunal bolig

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage på dette. Klagen må være skriftlig, og du skal sende den til Boligetaten senest tre uker fra du mottok vedtaket.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Boligetaten kan veilede deg.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd. De avgjør om klagen blir tatt til følge.

Retningslinjer

Retningslinjene ved tildeling av kommunale utleieboliger ble vedtatt av Bergen Bystyre 19. oktober 2016. Sak nummer 268-16.

 

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Kan jeg søke om bolig fra kommunen?

Svar: Bor du i Bergen og trenger hjelp til å finne et sted å bo kan du søke. Se under fanen retningslinjer for mer informasjon og begrensinger

-----

Sprøsmål: Kan jeg få snakke med en saksbehandler?

Svar: Har du søkt om kommunal bolig vil saksbehandler kalle deg inn til en timeavtale. Han du allerede vært til timeavtale kan du snakke med saksbehandler på telefon, eller du kan sende mail via postmottaket sin mailadresse.

-----

Spørsmål: Kan jeg få depositum av Boligetaten?

Svar: Det er kun noen få av boligene vi kan gi depositumsgaranti til. Det fremkommer av tildelingsbrevet om du kan søke eller ikke. Dersom du ikke selv kan ordne med depositum, kan du søke om garanti fra NAV.

-----

Sprøsmål: Jeg ønsker å si opp leieforholdet.

Svar: Leieforholdet må sies opp hos den du har kontrakt med og betaler husleie til. Bor du i en kommunal bolig er det vanligvis Etat for Boligforvaltning. Det er 30 dagers oppsigelsestid fra de har mottatt den skriftlige oppsigelsen.

-----

Spørsmål: Jeg ønsker å klage på bråk fra naboer eller på forhold i leiligheten

Svar: Dette må du ta opp med huseier, vanligvis Etat for Boligforvaltning.

Kontaktinformasjon Boligetaten

Har du spørsmål knyttet til kommunal utleiebolig kan du ta kontakt med Boligetaten.

På linken under finner du:

 • Kart over hvor Boligetaten holder til
 • Boligetaten sin e-postadresse
 • Telefon nummer til telefonsentralen
 • Åpningstider
 • Postadresse til Boligetaten

Kontaktinformasjon til Boligetaten