Gå tilbake til:
Du er her:

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprosjekt for hjemmeværende kvinner  med innvandrerbakgrunn som ikke er avhengige av sosialhjelp. Målet er å kvalifisere for arbeid eller starte utdanning.

Hva er Jobbsjansen?

Jobbsjansen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Jobbsjansen er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Hvem kan delta?

Målgruppen er innvandrerkvinner fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, som er hjemmeværende uten rett til sosialhjelp eller introduksjonsprogram, eller som mottar overgangsstønad.

Jobbsjansen er et tilbud både for kvinner som har høy utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, og for kvinner som har behov for mer grunnleggende kvalifisering.

Kriterier for inntak i Jobbsjansen: 

  • Oppholdstid i  Norge, (minimum 1 år).
  • Varig tilknytning til Norge.
  • Uten arbeid eller arbeidstiltak. 
  • Kan delta i et fulltidsprogram, det vil si har barnepass, ikke har helsemessige utfordringer eller andre utfordringer som hindrer full deltakelse.
  • Minst to år siden avslutning av eventuelt introduksjonsprogram.

Jobbsjansen har venteliste og ved vurdering for inntak av nye deltakere blir kriteriene over samt søknadsdato for når du har søkt Jobbsjansen vektlagt.

Søkere som har behov for grunnleggende kvalifisering vil bli prioritert.

Kontaktinformasjon

Epost: Postmottak.jobbsjansen@bergen.kommune.no

Telefon: 55568930

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen

Søknad til jobbsjansen