Gå tilbake til:
Du er her:
MO Wergeland

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde. Du trenger ikke timeavtale, og kan møte opp alene eller sammen med støtte. Det tilbys også individuell samtale på forhånd for de som ønsker dette. 

Etterlattkaféen vil hver gang ha foredrag med ulike temaer rundt sorg og kriser. Deretter vil det være sosialt samvær med kaffe og te og noe smått å spise. Det er helt opp til hver enkelt om - eller hva de vil dele og snakke om.  

Det vil være personale fra Bergen kommune til stede, med kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering. Tverrfaglig overdoseteam vil også være tilgjengelig. 

Etterlattkaféen har i tillegg en bemannet telefon for pårørende og etterlatte som har behov for informasjon og/eller samtale. Denne er betjent av Tverrfaglig overdoseteam. 

Det er ønskelig å etter hvert etablere en gruppe for unge under 30 år. Er du en som ønsker et slikt tilbud ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Første onsdag i måneden klokken 18.00–20.00
Første gang onsdag 7. september 2022

De neste onsdagene er:

01.02.23 Foredrag blir jus og lovverk

01.03.23 Foredrag blir videre om sorgreaksjoner hos END og byråd for barnevern og sosialtjenester kommer.

05.04.23 STENGT PGA PÅSKEFERIE

03.05.23 

07.06.23

Sommerferie i juli. 

Adresse: MO-senteret på Wergeland, Storetveitveien 5

Ønsker du informasjon eller individuell samtale, kan du ringe Tverrfaglig overdoseteam, som også har kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering.  

Telefon 40 80 88 88 

Åpningstider for telefonen
Mandag–fredag klokken 08.00–21.00 
Helg klokken 10.30–17.00