MO Wergeland

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde. Du trenger ikke timeavtale, og kan møte opp alene eller sammen med støtte. Det tilbys også individuell samtale på forhånd for de som ønsker dette. 

Etterlattkaféen vil hver gang ha foredrag med ulike temaer rundt sorg og kriser. Deretter vil det være sosialt samvær med kaffe og te og noe smått å spise. Det er helt opp til hver enkelt om - eller hva de vil dele og snakke om.  

Det vil være personale fra Bergen kommune til stede, med kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering. Tverrfaglig overdoseteam vil også være tilgjengelig. 

Etterlattkaféen har i tillegg en bemannet telefon for pårørende og etterlatte som har behov for informasjon og/eller samtale. Denne er betjent av Tverrfaglig overdoseteam. 

Det er ønskelig å etter hvert etablere en gruppe for unge under 30 år. Er du en som ønsker et slikt tilbud ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Første onsdag i måneden klokken 18.00–20.00
 

De neste onsdagene er:

07.02.24 - Kari Dyregrov kommer og snakker om «Nettverk og familie i sorgfasen» 

06.03.24 - Fokus på konferansen etterlatte etter rusrelatert død 

03.04.24 - Pust og viktigheten av det!

01.05.24 - Helligdag, det blir derfor ikke etterlattcafe. 

05.06.24

Adresse: MO-senteret på Wergeland, Storetveitveien 5

Har du ønsker om hvilke foredrag som skal holdes kan du ta kontakt med susanne.tronnes@bergen.kommune.no

 

Vi inviterer til den årlige nasjonale konferansen om etterlatte ved rusrelatert død 17. november 2023. Konferansen er en videreføring av "END konferansen" og den sjette konferansen som denne gangen arrangeres i samarbeid mellom Bergen Kommune, og KORUS Bergen. Konferansen er støttet av Helsedirektoratet og Høgskulen på Vestlandet.

På konferansen vil etterlatte og fageksperter løfte frem tema sorg, stigma og hjelpetiltak knyttet til det å miste noen i rusrelatert død, om det er legemidler, alkohol eller andre stoffer. Konferansen er relevant for etterlatte, pårørende, fagpersoner, politikere og studenter.

Det er gratis å delta. Ved umeldt frafall, vil det påløpe et gebyr. Etterlatte vil kunne søke støtte til reise og opphold ved å kontakte Susanne.tronnes@bergen.kommune.no

Meld deg på her: https://korus.no/kurs/etterlatte-ved-rusrelatert-doed-2023

Ønsker du informasjon eller individuell samtale, kan du ringe Tverrfaglig overdoseteam, som også har kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering.  

Telefon 40 80 88 88 

Åpningstider for telefonen
Mandag–fredag klokken 08.00–21.00 
Helg klokken 10.30–17.00