Gå tilbake til:
Du er her:

Er du pårørende og har et særlig tyngende omsorgsarbeid som varer over tid, kan du søke om omsorgsstønad.

Kommunen skal tilby nødvendig støtte til deg som pårørende. En av tjenestene du kan søke om er omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn). Dette er en økonomisk kompensasjon til deg som over tid har et særlig tyngende omsorgsarbeid, for eksempel med å gi tilsyn, pleie og omsorg til et familiemedlem.

Kommunen skal vurdere både brukernes og pårørendes behov, og gi et nødvendig og forsvarlig tilbud til den enkelte. Omsorgsstønad er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

Hjelpestønad fra NAV

Dersom du fyller kriteriene for både hjelpestønad fra NAV og kommunal omsorgsstønad, skal du anvende hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden. Dere må derfor søke om hjelpestønad før eller parallelt med søknad om omsorgsstønad.

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Kommunen vektlegger blant annet:

  • om du bruker mange timer per måned på omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet skjer om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid. 

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk. 
Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn:
Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest.
Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Se nettsiden til Vurderingskontor for voksne og eldre for å finne kontaktinformasjon til avdelingene

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes elektronisk eller pr post:

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester