Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Beviset gir ledsageren fri eller rabattert billett til arrangementer og offentlig transport. Selv betaler du ordinær billett, ev. honnør.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonshemming, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. 

Ledsagerbeviset er gratis og gjelder over hele landet. De fleste tilbydere opplyser om dette med logoen for ledsagerbevis. Her finner du oversikt over steder i Bergen som godtar ledsagerbevis. OBS: Det er opp til den enkelte arrangør å tillate ledsager. I noen tilfeller vil det derfor ikke være mulig å ha med seg ledsager selv om lokalet, for eksempel et kulturhus, vanligvis godtar ledsager på sine egne arrangementer. 

Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene.

Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.

Slik søker du

Du finner søknadsskjema nederst på denne siden.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede
  Postboks 7700, 5020 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse
  Postboks 7700, 5020 Bergen

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Informasjon om søknad og vedlegg:

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt dersom den som søker om Ledsagerbevis er over 18 år.  

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av søkers økonomi eller livssituasjon. Det som blir vurdert, er om du er avhengig av ledsager for å kunne oppsøke opplevelser. 

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. 

1 stk PASSFOTO må leveres sammen med  søknaden. 

Er ledsagerbeviset gått ut på dato, sendes det gamle ledsagerbeviset sammen med ny søknad. Søknadstidspunkt for nytt, er normalt etter at det gamle ledsagerbeviset er gått ut. Eventuelt kan søknaden sendes tidligst 4 uker før det gamle ledsagerbevisets gyldighetsdato.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

 

Søknadsskjema for ledsagerbevis