Offentlig ansatte, fastleger og andre yrkesgrupper som er i kontakt med barn og unge, har en plikt til å melde fra dersom de er bekymret for om barn og unge er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. 

Privatpersoner kan også sende bekymringsmelding.

Du kan ta kontakt elektronisk, på telefon, personlig oppmøte eller skriftlig. Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Meld inn elektronisk

Klikk her for å sende bekymringsmelding elektronisk
(Innlogging ligger nederst på siden. Velg by og bydel, logg inn.) 

Ringe eller sende brev

Hvis du vil sende brev, ringe eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor:

Vaktordning kveld, natt og helg

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Barnevernvakten i Bergen yter også akutthjelp til barn og unge og deres familier i Austevoll, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Tysnes kommune.

Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111

Vaktordning kveld, natt og helg

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Barnevernvakten i Bergen yter også akutthjelp til barn og unge og deres familier i Austevoll, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Tysnes kommune.

Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111

Send bekymringsmelding elektronisk