Bergen kommune gir nødvendige helsetjenester i hjemmet til personer med utviklingshemming. Arbeidet blir utført av vernepleiere eller andre helsearbeidere, og kan omfatte for eksempel sårbehandling, personlig stell og hjelp med medisiner. Tjenesten er gratis.

Søknad  sendes på elektronisk skjema. Du kan også sende søknadsskjema i posten til:

  • Bergen kommune
    Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Postboks 7700
    5020 Bergen

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. 

Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester